اصول فقه (بخش )2 رشته فقه ، الهیات

اصول فقه (بخش )2 رشته فقه ، الهیات

رفتن به سایت اصلی

  اصول فقه (بخش )2  رشته  فقه ، الهیات 

 

توضیحات
محصول :جزوات و کتاب های رشته  فقه ،
الهیات  -ویژه کنکور سال 95 – به همراه تست ها و پاسخ تشریحی 

مقدمه
اصول فقه
چیست؟ 

الف-
تعریف اصول فقه 
اصول فقه قواعدي است که براي به دست آوردن احکام شرعی فرعی
از دلیلهایشان، اماده می شود. هر تعریفی داراي
جنس و فصل است و در این تعریف کلمه قواعد جنس عامی است که
هر قاعده اي را در بر می گیرد و اصول فقه به
معناي قواعد فقه است. 
[عبارات «ممهده لاستنباط الاحکام- شرعیه و فرعیه سه فصل این
تعریف هستند] و عبارت آماده شده براي احکام شرعی
قواعد را منحصر به قواعد علم اصول می سازد و قواعدي همچون
قواعد علم عربی و منطق از تعریف مزبور خارج می شود،
زیرا اگرچه این قواعد براي استنباط حکم شرعی کاربرد دارند
اما براي این کار آماده نشده اند. 
عبارت شرعیه نیز احکام عقلی و قانونی را که شرعی نیستند از
تعریف خارج می کند و عبارت فرعیه نیز احکام اصول
دین را که از راه عقل شناخته می شوند، خارج می سازد. 

[علم اصول براي فقه به منزله علم منطق براي فلسفه است و
تعریفی که در کتاب هاي اصولی براي اصول فقه می شود
تعریف کاملی نیست زیرا امروزه کاربرد اصول نفقه ت ها
استنباط احکام شرعی نیست بلکه قاعد آن براي استنباط احکام
حقوقی نیز به کار می رود مثلاً قواعد عام و خاص، مطلق و
مفید، استصحاب، برائت و … بیشترین کاربرد را در علم حقوق دارند
رعپس در ت یف اصول فقه باید گفت: «قواعدي است که براي
استنباط احکام شرعی و حقوقی از منابع آن ها به کار می رود».   
 
مبحث اول : حقیقت شرعی 
تعریف حقیقت شرعیه 
[روشن کردن محل بحث: بی شک الفاظ متداول در زبان اهل شرع که
در خلاف معانی لغوي آن استعمال شده در این
معانی حقیقت گشته است مانند استعمال لفظ صلوه در معناي نماز
بعد از آن که در لغت به معناي دعا وضع شده بود. 
اختلاف در این است که این حقیقت شدن الفاظ در معانی جدید در
عصر شارع صورت پذیرفته تا حقیقت شرعیه ثابت
شود یا این که نه در عصر شارع و بلکه در عصر متشرعه حقیقت
گشته است تا حقیقت متشرعه ثابت شود] حقیقت
شرعیه آن است که شارع (خدا و پیامبر) الفاظ عبادات و غیر
عبادات را در معانی جدیدشان به عنوان معناي حقیقی [نه
مجازي] به کار برد. [مثلاً کلمه صلوه را که در اصل به معناي
دعاست در معناي جدیدیش که نماز است به نحو حقیقت
به کار برد به گونه اي که معناي مجازي تبدیل به معناي حقیقی
شود] قبل از وارد شدن به اصل موضوع ناچاریم دو
مقدمه را بیان کنیم: [اصل موضوع آن است که حقیقت شرعیه وجود
دارد یا خیر؟] 
اولین باري که الفاظ شرعی مانند صلوه و صوم به کار رفت، در
قرآن یا بر زبان جبرئیل بود که وجوب آن را از سوي خدا
به پیامبر(ص) ابلاغ کرد و قطعاً از این الفاظ معناي جدید
شرعی اراده شده است ولی اراده معانی جدید باید همراه با
قرینه حالیه یا مقالیه صورت گرفته باشد و این الفاظ در قرآن
و بر زبان جبرئیل و بر زبان پیامبر در ابتداي دعوت به
اسلام با قرینه تکرار شده است و بعد از مدتی کوتاه،
مسلمانان، اصطلاحات شرعی را بر اثر این تکرار ها شناخته اند و
معانی جدید [بدون قرینه] به ذهنشان متبادر شده است و منظور
از حقیقت شرعیه همین است. 
 [اگر بپذیریم که حقیقت شرعیه وجود دارد] اثرش آن است
که الفاظ شرعی هرگاه در قرآن و زبان پیامبر [بدون قرینه] 
به کار روند معناي شرعی و جدیدشان فهمیده می شود [مثلاً
هرگاه کلمه صلوه به کار رود و ندانیم که نماز منظور است
یا دعا؟ آن را به معناي نماز می گیریم چون در معناي جدید
یعنی نماز حقیقت شده استه آنچه در مورد حقیقت شرعیه
گفتیم کافی است و نیازي به قیل و قال و پاسخ به نظریات
دیگري که وجود دارد نداریم. [در علم حقوق نیز الفاظی وجود
دارند که قانونگذار آن ها را براي معاانی خاصی وضع کرده است
و هرگاه در معناي این الفاظ که در متون قانونی یافت
می شود شک شود که معناي لغوي آن ها مورد نظر است یا معناي
قانونی، باید آن را حمل بر معناي قانونی نمود مانند
عبارت دادخواست، کیفر خواست و … این الفاظ را می توانید
حقیقت قانونیه نامید

نتیجه اختلاف دو نظریه 
ثمره اي که بر این دو نظریه مترتب است آن گونه که اصولی ها
گفته اند آن است که بنابر نظریه صحیحی ها اگر در
جزئیت یا شرطیت چیزي براي عبادت شک کنیم به اصل برائت یا
احتیاط (اصل عملی) مراجعه می کنیم چون در این
جا دلیل شرعی عبادت مجمل است همان گونه که در مساله دوران
واجب میان اقل و اکثر ارتباطی همین اختلاف وجود
دارد [که به احتیاط یا برائت مراجعه می کنیم] اما بنابر
نظریه اعمی ها به اطلاق لفظ و عرفی اسم عبادت مراجعه می
کنیم به شرط آن که اطلاق کلمه براي بیان تمام مقصود باشد
چون در مقام بیان بودن، شرط تمسک به اطلاق لفظ است
و اگر گوینده در مقام بیان نباشد به سراغ اصل عملی مناسب که
احتیاط برائت است و در مساله اقل و اکثر هم مورد
اختلاف است می رویم [مثلاً اگر شک کنیم که قنوت جزء نماز
است یا نه؟ اگر صحیحی باشیم نمی توانیم اصل اطلاق
جاري کنیم بلکه به برائت یا احتیاط مراجعه می کنیم. اما اگر
اعمی باشیم چنانچه شارع در مقام بیان تمام اجزاء و
شرایط نماز باشد اصل اطلاق جاري می کنیم و قنوت را جزء نماز
نمی دانیم، چون اگر جزء نماز بود شارع که در مقام
بیان تمام اجزاء نماز بوده باید آن را بیان می کرد و اما
اگر گوینده در مقام بیان تمام اجزاء نباشد نمی توان به » 
 
الاطلاق استناد کرد چون یکی از شرایط اصاله الاطلاق یا
مقدمات حکمت فراهم نیست، پس باید به شراغ اصل عملی
برائت یا احتیاط رفت].

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
دانلود اصول فقه (بخش )2 رشته فقه و الهیات دانلود اصول فقه (بخش )2 رشته فقه و الهیات دانلود اصول فقه (بخش )2 رشته فقه والهیات کسب درآمد اینترنتی کسب درآمد از اینترنت فروشگاه فایل

تحقیق پیرامون بتن های الیافی

انواع بتن الیافی,بتن الیاف فولادی,بتن الیاف گیاهی,بتن الیافی,بتن های الیافی,تحقیق پیرامون بتن های الیافی,تحقیق صنعت ساختمان,دانلود تحقیق بتن الیافی,روش ساخت بتن الیافی,صنعت بتن های الیافی,فناوری نوین در بتن الیافی,کاربردهای بتن الیافی دانلود فایل تحقیق پیرامون بتن های الیافی دانلود فایل…

پروژه کارآفرینی قالیبافی

پروژه احداث قالیبافی,توجیه اقتصادی قالیبافی,توجیه فنی قالیبافی,توجیه مالی قالیبافی,دانلود پروژه قالیبافی,دانلود طرح قالیبافی,طرح توجیهی قالیبافی,طرح کارآفرینی قالیبافی دانلود فایل پروژه کارآفرینی قالیبافی دانلود فایل بخشی از مقدمه:فرش ایران دارای تاریخی بسیار طولانی است، در ایران از دیرباز بافتن انواع فرش…

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان قیر و کارزین (واقع در استان فارس)

استان فارس,شیپ فایل محدوده سیاسی,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان قیر و کارزین,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ها,شیپ فایل مرز شهرستان ها,نقشه محدوده سیاسی شهرستان ها,نقشه مرز شهرستان ها,نقشه ی محدوده سیاسی دانلود فایل شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان قیر و…

نرم افزار ساده تحلیل سازه ها به روش یک دهم دهانه و پرتال

برنامه تحلیل پرتال,برنامه تحلیل یک دهم دهانه,برنامه عمران پرتال,برنامه یک دهم دهانه,نرم افزار پرتال عمران,نرم افزار تحلیل پرتال,نرم افزار تحلیل یک دهم دهانه,نرم افزار مهندسی عمران,نرم افزار یک دهم دهانه دانلود فایل نرم افزار ساده تحلیل سازه ها به روش…

بیت المال در سیره حضرت علی (ع)

بیت المال در سیره حضرت علی (ع) رفتن به سایت اصلی بیت المال در سیره حضرت علی (ع)   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: بیت المال در سیره حضرت علی (ع)

طرح توجیهی تولید آرد گندم

پروژه تولید آرد گندم,پروژه کارآفرینی,پروژه کارخانه آرد گندم,تولید آرد غلات,تولید آرد گندم,دانلود طرح توجیهی,طرح توجیهی,طرح توجیهی آرد سازی,طرح توجیهی تولید آرد,طرح توجیهی کارخانه آرد,طرح تولید آرد گندم,طرح کارآفرینی آرد گندم,طرح کارخانه آ دانلود فایل طرح توجیهی تولید آرد گندم دانلود…

تحقيق اهميت بلوغ

اهميت بلوغ,اهميت بلوغ از نظر دين,اهميت شرعي بلوغ,بلوغ جنسی پسران,بلوغ جنسی دختران,تحقيق اهميت بلوغ,تحقیق روانشناسی,دانلود تحقيق,روانشناسی بلوغ,كار تحقيقي بلوغ,نکات مهم در بلوغ جنسی دانلود فایل تحقيق اهميت بلوغ دانلود فایل اهميت بلوغ:ما ضمن مباحث گذشته به تناسب از اهميت دوران…

پاورپوینت بررسی شاخص هاي بورس

انواع شاخص در بورس اوراق بهادار,انواع شاخص كاربردي بورس,بررسی شاخصهای بورس,پاورپوینت بررسی بورس,پاورپوینت پیرامون بورس,دانلود پاورپوینت اقتصاد,شاخص بورس اوراق بهادار,محاسبه شاخص بورس,مفهوم شاخص بورس دانلود فایل پاورپوینت بررسی شاخص هاي بورس دانلود فایل مقدمه:براي كساني كه با بورس اوراق بهادار…

پاورپوینت بررسی خط تولید تایر

پاورپوینت تولید تایر,پاورپوینت تولید لاستیک خودرو,تولید لاستیک خودرو,خط تولید تایر,فرایند ساخت تایر,فرایند ساخت لاستیک خودرو,مراحل تولید تایر,مراحل تولید لاستیک خودرو,مراحل ساخت تایر,مراحل ساخت لاستیک خودرو دانلود فایل پاورپوینت بررسی خط تولید تایر دانلود فایل بخشی از متن:تولید تایر از پیچیدگی…

نقش حسابداری منابع انسانی در بهره وری سازمانی

بهره وری سازمانی,تحقیق بهره وری سازمانی,حسابداری منابع انسانی,حسابداری نیروی انسانی,حسابداری و بهره وری سازمانی,رابطه بهره وری و حسابداری,نقش حسابداری در بهره وری,نقش حسابداری منابع انسانی دانلود فایل نقش حسابداری منابع انسانی در بهره وری سازمانی دانلود فایل بخشی از مقدمه:مفهوم…

گزارش کارآموزی سیم کشی ساختمان

آموزش سیم کشی ساختمان,پروژه کارآموزی سییم کشی برق,دانلود گزارش کارآموزی ساختمان,سیم کشی برق,سیم کشی ساختمان,کارآموزی برق کشی ساختمان,کارآموزی سیم کشی,گزارش سیم کشی برق,گزارش کارآموزی,گزارش کارآموزی برق کشی دانلود فایل گزارش کارآموزی سیم کشی ساختمان دانلود فایل مقدمه:يكي از اهداف اساسي…

بررسی واحد اسید استیک مجتمع پتروشیمی اراک

پایان نامه پتروشیمی اراک,پروژه مراحل اسید استیک,تولید اسید استیک در پتروشیمی,عملیات اسید استیک در پتروشیمی,عملیات تولید اسید استیک,فرایند تولید اسید استیک,مراحل تولید اسید استیک پتروشیمی,واحد اسید استیک پتروشیمی دانلود فایل بررسی واحد اسید استیک مجتمع پتروشیمی اراک دانلود فایل بخشی…

چالشها و راهکارهای توسعه تجارت الکترونیکی در بنگاه‌های اقتصادی

بنگاه‌های اقتصادی,پایان نامه اقتصاد,پایان نامه بنگاه اقتصادی,پایان نامه تجارت الکترونیک,پایان نامه حسابداری,تجارت الکترونیک در بنگاه اقتصادی,تجارت الکترونیکی,توسعه تجارت الکترونیکی,دانلود پایان نامه دانلود فایل چالشها و راهکارهای توسعه تجارت الکترونیکی در بنگاه‌های اقتصادی دانلود فایل چکیده:اقتصاد نوین پدیده جدیدی است که…

پايان نامه مطالعه و بررسی پردازنده های DSP و امکان سنجی یک سامانه حداقل

امکان سنجی سامانه حداقل DSP,پايان نامه كارشناسي برق,پایان نامه پردازنده دیجیتال,پایان نامه پردازنده های DSP,پایان نامه مهندسي برق گرايش مخابرات,پردازنده ها,پروژه پاياني پیرامون پردازنده ها,پروژه پردازنده های DSP,دانلود پايان نامه مخابرات دانلود فایل پايان نامه مطالعه و بررسی پردازنده های…

روش پياده سازي و توسعه مدل كارت امتيازي متوازن در سازمان هاي صنعتي

پیاده سازی مدل کارت امتیازی,تحقیق رایگان مدیریت,دانلود تحقیق مدیریت,دانلود مقاله مدیریت,كارت امتيازي متوازن سازمان هاي صنعتي,کارت امیتازی متوازن,مدل کارت امتیاز متوازن,مدل کارت امتیازی,مدیریت عملکرد,مقاله رایگان مدیریت دانلود فایل روش پياده سازي و توسعه مدل كارت امتيازي متوازن در سازمان هاي…

پاورپوینت فرايند توليد قوطي فلزي

پاورپوینت تولید قوطی فلزی,پاورپوینت روش تولید قوطی فلزی,پاورپوینت قوطی فلزی,تاریخچه قوطی فلزی,تحقیق پیرامون ساخت قوطی فلزی,دانلود پاورپوینت,دانلود تحقیق قوطی فلزی,فرایند تولید قوطی فلزی,قوطی فلزی,مراحل ساخت قوطی فلزی دانلود فایل پاورپوینت فرايند توليد قوطي فلزي دانلود فایل مقدمه:توليد قوطي كنسرو از…

گزارش کارآموزی برق در معدن سنگ حوض ماهی اصفهان

دانلود پروژه کارآموزی معدن سنگ,دانلود کارآموزی معدن سنگ,دانلود گزارش کار سنگ معدن اصفهان,دانلود گزارش کارآموزی معدن سنگ,کارآموزی معدن سنگ,کارورزی معدن سنگ,گزارش کارآموزی معدن سنگ,گزارش کارورزی معدن سنگ حوض ماهی,معدن س دانلود فایل گزارش کارآموزی برق در معدن سنگ حوض ماهی…

طرح توجيهي توليد روغن سبوس برنج

پروژه تولید روغن سبوس,پروژه کارآفرینی,توجیه فنی تولید روغن سبوس,دانلود طرح توجیهی,روش تولید روغن سبوس برنج,روغن سبوس برنج,سبوس برنج,طرح توجیهی,طرح توجیهی روغن سبوس,طرح تولید روغن سبوس برنج,طرح کارآفرینی,طرح کارآفرینی تولید روغن سبوس دانلود فایل طرح توجيهي توليد روغن سبوس برنج دانلود…

تحقیق بازی های محلی چند استان ایران

انواع بازی محلی,بازی محلی,بازی محلی استانهای مختلف,بازیهای کهن ایرانی,بررسی بازی های محلی ایران,تحقیق بازی محلی ایرانی,تحقیق بازی های محلی ایران,تحقیق پیرامون بازی محلی,دانلود تحقیق بازی محلی دانلود فایل تحقیق بازی های محلی چند استان ایران دانلود فایل بخشی از متن:همان…

تحقیق صف و ستاد در سازمان

تحقیق مدیریت صف و ستاد,دانلود تحقیق صف و ستاد,صف و ستاد چیست,صف و ستاد در سازمان,صف و ستاد سازمانی,مفهوم ستاد در سازمان,مفهوم صف در سازمان,مفهوم صف و ستاد,مقاله صف و ستاد دانلود فایل تحقیق صف و ستاد در سازمان دانلود…

بررسی روشهای یافتن هوشمندانه سرویس ها در سیستم های ابری

Cloud computing,discovery,intelligent agent,service,انتولوژی,پروژه سیستم ابر هوشمند,پروژه سیستم ابری هوشمند,خدمات ابری,رایانش ابری,رجیستری ابری,عامل هوشمند رایانش ابری,کشف سرویس ابری,محاسبات ابری,موتور جستجوی ابری دانلود فایل بررسی روشهای یافتن هوشمندانه سرویس ها در سیستم های ابری دانلود فایل چکیده:با پیشرفت محاسبات ابری، ارائه دهندگان…

میز چند کاره طراحی شده در سالیدورک و کتیا

Catia,solidworks,پروژه سالیدورک میز چندکاره,پروژه طراحی کتیا,دانلود پروژه سالیدورک,دانلود پروژه کتیا,دانلود پروژه نقشه کشی صنعتی,میز چندکاره,میز چندکاره طراحی شده در سالیدورک,میز چندکاره طراحی شده در کتیا دانلود فایل میز چند کاره طراحی شده در سالیدورک و کتیا دانلود فایل توضیحات:میز چند…

تحقیق درباره اختلالات و مشکلات یادگیری در درس املای

تحقیق درباره اختلالات و مشکلات یادگیری در درس املای رفتن به سایت اصلی چکیده:دانش آموزان بسیاری وجود دارند که در درس املا دچار مشکل هستند و نسبت به تعداد غلط هایی که مرتکب می شوند ،نمرات کمتری دریافت می کنند.به…

بانک ایمیل بی نظیر 19000 کاربر فعال ایرانی

ارسال ایمیل گروهی,ایمیل ایرانی,ایمیل مارکتینگ,بانک ایمیل,بانک ایمیل ایرانی,بانک ایمیل گروهی,بانک فعال ایمیل,دانلود ایمیل های جدید,دانلود بانک ایمیل,دانلود بانک ایمیل جدید,لیست ایمیل های فعال دانلود فایل بانک ایمیل بی نظیر 19000 کاربر فعال ایرانی دانلود فایل توضیحات:افرادی که در اینترنت بدنبال…

دانلود زندگي نامه پروفسور حسابي

دانلود زندگي نامه پروفسور حسابي رفتن به سایت اصلی بخشی از متن اصلی :موفق شدم در دانشگاه سوربن فرانسه با استاد برجسته اي مثل پروفسور فابري فيزيك بخوانم. با تلاش زياد، پس از سه سال دكتراي فيزيك گرفتم. در آن…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *