بررسي سيستم هاي سوخت رساني كاربراتوري و انژكتوري و مقايسه آنها

بررسي سيستم هاي سوخت رساني خودرو,بررسی عملکرد سیستم انژکتوری,پایان نامه سیستم انژكتوري,پایان نامه سیستم سوخت خودرو,پروژه سیستم كاربراتوري,ساختار سیستم انژکتوری خودرو,مقايسه کاربراتور و انژکتور
دانلود فایل بررسي سيستم هاي سوخت رساني كاربراتوري و انژكتوري و مقايسه آنها

دانلود فایل

چكيده:در ابتدا به نحوه عملكرد سيستم سوخت رساني كاربراتوري پرداخته ، سپس به چگونگي اصلاح نواقص موجود در كاربراتور پرداختيم و ديديم كه با وجود اصلاح كاربراتور (كاربراتور در ابتدا ساختمان بسيار ساده اي داشت) و پيچيده تر شدن ساختمان كاربراتور كه بواسطه لحاظ كردن پارامترهاي مختلف در حالتهاي مختلف نظير استارت زدن- كار با دور آرام- كار با دور زياد و از اين گونه موارد … باز هم نواقص زيادي در كاركرد كاربراتور مشاهده مي شود. شايد به همين خاطر بود كه مهندسان و متخصصان را بر آن داشت كه از سيستم پيشرفته انژكتور (تزريق سوخت) استفاده كنند.همانطور كه قبلاً اشاره كرديم تزريق سوخت سابقه تاريخي درازي دارد . اما چرا اين وقفه بلند در استفاده از انژكتور بوجود آمد ؟! شايد به دليل اين كه در آن روزگار هزينه چنين كاري بسيار سنگين بوده و يا اينكه مشكل كامپيوتر بوده ، بهرحال در اين خصوص به تفصيل قبلاً صحبت كرديم . در هر صورت در چند سال اخير زمينه مناسب براي چنين حركتي فراهم شده و اين حركت نيز صورت گرفته تا آنجا كه به كشور ما نيز رسيده. حال به اختصار اگر در مورد مزاياي سيستم رساني انژكتوري نسبت به كاربراتوري بخواهيم صحبت كنيم مي توانيم به اين موارد بطور كلي اشاره كنيم؛ تنظيم بودن خودرو به مدت زمان بيشتر و نياز كمتر به تنظيم هاي پي در پي. نسبت سوخت و هواي متناسب تر با حالت و وضعيتي كه خودرو در آن قرار دارد و جلوگيري از احتراق ناقص و ايجاد نسبت تراكم مناسب تر و … كه همه اين موارد يعني تاثير مثبت در قدرت و توان موتور و كاهش آلاينده ها.فهرست مطالب:مقدمهکاربراتورهاسیستم سوخت رسانی کاربراتورساختمان کاربراتور و اعمال آنکاربراتور ازنظرجریان هواکاربراتور پیکانطرز کار کاربراتور ونتوری متغیرلاستیک کاربراتور (دیافراگم) شپمپ دستیباک بنزین (مخزن سوخت)لوله خروجی باکبنزین نماسیستم اصلی اندازه گیریکنترل مخلوطسوزن اندازه گیریکنترل مکش از پشتکنترل مخلوط برای جبران تغییر ارتفاعکنترل مخلوط برای توان حداکثرقطع دور آرام (خاموش کردن)سیستم دور آرامپمپ شتابساساتراه اندازیکاربراتور پاششیسیستم سوخت رسانی انژکتوریانواع سیستم تزریق سوخت الکترونیکی EFIسیستم EFI مدل D (نوع کنترل با فشار مانیفولد)سیستم EFI مدل L (نوع کنترل با جریان هوا)ساختار سیستم تزریق سوخت الکترونیکی (EFI)جریان سوختتشخیص حجم هوای مکشکنترل حجم تزریق پایهدوره زمانی تزریق و زمان بندی تزریقانژکتور استارت سردشیر هوا (Aire valve)اجزاء سیستم تزریق سوخت الکترونیکی (EFI)سیستم تنفس یا مکش هواسیستم کنترل الکترونیکیپمپ توربینیشیر تعدیل فشار (relief valve)شیر یکطرفه (check valve)شیر یکطرفه (check valve)پمپکنترل پمپ سوختعملکرد کنترل پمپ سوختکنترل پمپ سوخت در سیستم تزریق سوخت الکترونیکی (EFI) از نوع Dکنترل سرعت پمپ سوختفیلتر سوختمیراکننده نوسانات فشار سوخترگولاتور فشارانژکتورهاانواع انژکتوربراساس شکل اتصال جریان الکتریکی به انژکتورمدار الکتریکی انژکتورمقاومت سلونوئیدانواع مختلف مقاومت سلونوئیدروش کارکرد انژکتورهاانژکتور استارت سردعملکرد و ساختار انژکتور استارت سردسویچ زمانی انژکتور استارت سردمدار الکتریکی انژکتور استارت سردبدنه دریچه گازساختمان بدنه دریچه گازپیچ تنظیم سرعت هرزگرد موتورشیر هواشیر هوا از نوع بی متالساختمان شیر هواشیر هوا از نوع مومیعملکرد و ساختار شیر هوامحفظه مکش هوا و مانیفولد مکشبررسی چگونگی عملکرد سیستم کنترل الکترونیکی (ECU) و تاثیرات اشکالات موجوددر سیستم (ECU ) در عملکرد موتورسنسورها و عملکرد آنهااتصالات واحد ECU سیستم EFIعملکرد و ساختار فلومترچگونه حجم هوای مکش مشخص می گرددپیچ تنظیم مخلوط سوخت و هوا و هوا در دور هرزگردصفحه جبران کننده و محفظه میرا کننده نوسانات حرکت هواسویچ پمپ سوختانواع دیگر فلومترنوع جریان هوای کردابی یا پیچشی نوری کارمنسنسور فشار مانیفولد (vacuum sensor)مدار الکتریکی فلومتر هواسنسور موقعیت دریچه گازساختمان سنسورنقطه دور هرزگرد (IDL)نقطه قدرت (Power Point)عدم تماس نقاطنوسان قدرت موتور (Hunting)مدار الکتریکی سنسور موقعیت دریچه گازسنسور درجه حرارت آب رادیاتور (THW)مدار الکتریکی سنسور درجه حرارت آب رادیاتورسنسور درجه حرارت هوای مکشمقدار الکتریکی سنسور درجه حرارت هوای ورودیسیگنال جرقه موتور (IG)سیگنال استارت (STA)رله اصلی سیستم تزریق سوخت الکترونیکی (EFI)سنسور اکسیژنکنترل زمان بندی تزریقکنترل حجم تزریقحجم تزریق پایهتصحیحات تزریقغنی سازی در حین استارت و بعد از استارت موتورغنی سازی طی گرم شدن موتورتصحیح درجه حرارت هوای مکشغنی سازی شتاب گیری طی گرم شدن موتورغنی سازی در دور قدرتتصحیح ولتاژدوره زمانی واقعی تزریق و عدم تزریقدوره زمانی تصحیح ولتاژغنی سازی در طی شتاب گیریتصحیح بازخورد نسبت سوخت و هوا (فقط برای بعضی از مدلها)مثالهایی از تصحیح تزریقتشخیص عیبروشهای عیب یابیواماندگی موتوراستارت شدن ضعیفقابلیت رانندگی ضعیفدور هرزگرد غیر هموار و خشنفقط عیبهای اصلی سیستم EFI در اینجا لیست شده است .روغن موتورآب رادیاتورترمینالهای باطری و مجموعه باطریصافی هواتسمه هاشمع جرقهدلکوتایمینگ یا زمانبندی جرقه زنیبررسی تفاوتهای سیستم های سوخت رسانی کاربراتوری و انژکتوریتولید مخلوط سوخت و هوا در کاربراتورسیستم تزریق سوخت الکترونیکی(EFI)شرایط رانندگی و نسبت سوخت وهوا در طی استارت زدن موتورسیستم EFIهنگامی که موتور سرد استدر هنگام شتاب گیریدر هنگام گرفتن قدرت بالا از موتورشکل و ترکیب سیستم ترزیق سوخت الکترونیکی (EFI)امکان مخلوط سوخت و هوای یکنواخت برای هر سیلندرامکان ایجاد نسبت سوخت و هوای دقیق در تمام دامنه های سرعت دورانی موتورپاسخ مناسب نسبت به تغییرات زاویه دریچه گازقطع سوخت در طی کاهش شتابمکش موثر مخلوط سوخت وهوانقش وسایل نقلیه (بویژه سیستم سوخت رسانی ) در آلودگی هوانقش سوخت موتورها در رابطه با آلودگی هواتأثیرات Sox بر روی انسان هاسوخت ها به چند طریق محیط زیست را آلوده می کنندنتیجهمراجع و ماخذ

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
بررسي سيستم هاي سوخت رساني خودرو پایان نامه سیستم سوخت خودرو پروژه سیستم كاربراتوري پایان نامه سیستم انژكتوري مقايسه کاربراتور و انژکتور بررسی عملکرد سیستم انژکتوری ساختار سیستم انژکتوری خودرو

بررسی قطعات كامپيوتر

بررسی انواع قطعات كامپيوتر,پروژه بررسی قطعات كامپيوتر,پروژه شناخت قطعات كامپيوتر,پروژه كامپيوتر,تحقیق انواع قطعات كامپيوتر,تحقیق پیرامون قطعات كامپيوتر,تحقیق در مورد قطعات كامپيوتر,تحقیق قطعات كامپيوتر,تحقیق قطعات مختلف كامپيوتر دانلود فایل بررسی قطعات كامپيوتر دانلود فایل بخشی از متن:ديسك سخت، قطعه اي سخت…

گزارش کارآموزی مکانیک، سرسیلندر و سیستم جرقه زنی

پروژه کارآموزی سیستم جرقه زنی,دانلود پروژ,دانلود پروژه کارآموزی مکانیک خودرو,دانلود کارآموزی خودرو,دانلود گزارش کارآموزی,سرسیلندر و سیستم جرقه زنی,کارآموزی تعمیر خودرو,گزارش کارآموزی,گزارش کارآموزی رشته مکانیک,گزارش کارآموزی مهندسی مکانیک دانلود فایل گزارش کارآموزی مکانیک، سرسیلندر و سیستم جرقه زنی دانلود فایل قسمتی…

پاورپوینت-اصول بتن ریزی زیر آب- در 50 اسلاید-powerpoin-ppt

پاورپوینت-اصول بتن ریزی زیر آب- در 50 اسلاید-powerpoin-ppt رفتن به سایت اصلی در بسیاری از پروژه های دریایی بتن ریزی زیر آب یک فناوری مورد تقاضا و دشوار بوده که عمدتاَ در برنامه زمان بندی پروژه یک مسیر بحرانی تلقی…

اثرات سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر توسعه صنعت گاز ایران

اثرات سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر توسعه صنعت گاز ایران رفتن به سایت اصلی دولت از بدو ملی شدن صنعت نفت همیشه با مشکل تأمین اعتبار جهت طرح­های توسعه­ای مواجه بوده است.از اینرو به دلیل صرف درآمدهای نفتی جهت نیازهای…

مجموعه فیزیک (فیزیک2) رشته فیزیک پزشکی

مجموعه فیزیک (فیزیک2) رشته فیزیک پزشکی رفتن به سایت اصلی مجموعه فیزیک (فیزیک2) رشته فیزیک پزشکی  توضیحات محصول :جزوات آمادگی آزمون دکتری رشته فیزیک پزشکی ویژه کنکور سال 95 - به همراه تست ها و پاسخ تشریحی فصل اول: بار…

دانلود کتاب حسابداری مدیریت پیشرفته- تالیف دکتر سید حسین سجادی -pdf

دانلود کتاب حسابداری مدیریت پیشرفته- تالیف دکتر سید حسین سجادی -pdf رفتن به سایت اصلی دانلود کتاب حسابداری مدیریت پیشرفته تالیف دکتر سید حسین سجادی شامل 409 صفحهpdf   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: حسابداری مدیریت پیشرفته سجادی

ارزیابی قابلیت اطمینان بهره برداری از یک ریز شبکه با استفاده از مدل خروج کوتاه مدت

Microgrid,Operational Reliability,Short Term Outage Model,ارزیابی قابلیت اطمینان ریز شبکه,بهره برداری ریز شبکه,دانلود ترجمه مقاله,دانلود مقاله ترجمه شده,قابلیت اطمینان,مدل خروج کوتاه مدت,مقاله ریز شبکه دانلود فایل ارزیابی قابلیت اطمینان بهره برداری از یک ریز شبکه با استفاده از مدل خروج کوتاه…

آموزش کامل نرم افزار HD2013 در طراحی تابلو روان LED

آموزش تغییر برنامه تابلو روان LED,آموزش کامل نرم افزار تابلو روان,آموزش نرم افزار HD,دانلود آموزش نرم افزار HD2013,دانلود آموزش نرم افزار HD2014,دانلود آموزش نرم افزار تابلو روان,دانلود نرم افزار تابلو روان ال ای دی,نحوه تغییر برنامه تابلو روا دانلود فایل…

سنسور گاز مادون قرمز

سنسور گاز مادون قرمز رفتن به سایت اصلی پاورپوینت آماده شامل افکتهای حرکتی اسلایدها و توضیحات و شکلهای مربوطه بهمراه فایل ورد با موضوع سنسور گاز مادون قرمزپاورپوینت شامل:    مقدمه(عملکرد سنسور گاز)   خواص سنسورها(ازنظرساختارداخلی)   طرز کار سنسور گاز مادون…

شناخت و بررسی علل و انگیزه های طلاق در جامعه

انگیزه های اجتماعی طلاق,بررسی انگیزه های طلاق,بررسی علل طلاق,تاثیر اجتماع در طلاق,شناخت انگیزه های طلاق,شناخت علل طلاق,علل خانوادگی طلاق,عوامل طلاق در جامعه دانلود فایل شناخت و بررسی علل و انگیزه های طلاق در جامعه دانلود فایل چکیده:اثری که پیش روی…

بررسی اصول کار NTFS

NTFS,اساس NTFS,اساس عملکرد NTFS,اصول NTFS,بررسی اصول NTFS,پروژه NTFS,پروژه کامل NTFS,تحقیق NTFS,تحقیق کامل NTFS,مبانی NTFS دانلود فایل بررسی اصول کار NTFS دانلود فایل بخشی از مقدمه:سیستم پرونده NT مجموعه ای از عملکرد ، قابلیت اعتماد و سازگاری را مهیا می کند…

پاورپوينت ارزيابي محيط به منظور شناسايي SWOT در ورزش

swot,swot در ورزش,ارزيابي محيط,ارزيابي محيط به منظور شناسايي SWOT ورزشی,پاورپوينت مديريت,پاورپوینت swot,پاورپوینت شناسايي swot,دانلود پاورپوینت,رشته مديريت استراتژيك,شناسايي swot,منظور شناسايي swot در ورزش دانلود فایل پاورپوينت ارزيابي محيط به منظور شناسايي SWOT در ورزش دانلود فایل بخشی از متن:سازمانهای عمومی و…

گزارش کار آزمایشگاه ترمودینامیک ( آزمایش تبرید تراکمی )

گزارش کار آزمایشگاه ترمودینامیک ( آزمایش تبرید تراکمی ) رفتن به سایت اصلی گزارش کار آزمایشگاه ترمودینامیک ( آزمایش تبرید تراکمی )هدف آزمایشتئوری آزمایشنحوه انجام آزمایش ومعرفی دستگاهاعداد و محاسباترسم جداول وترسیم نمودار هاپاسخ به سوالات   پرداخت و دریافت…

نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان پاکدشت (واقع در استان تهران)

استان تهران,لایه مدل رقومی ارتفاعی,مدل رقومی ارتفاعی رایگان,نقشه DEM,نقشه DEM شهرستان پاکدشت,نقشه رایگان DEM,نقشه رستری DEM,نقشه مدل رقومی ارتفاعی,نقشه مدل رقومی ارتفاعی شهرستان پاکدشت دانلود فایل نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان پاکدشت (واقع در استان تهران) دانلود فایل توضیحات:-…

پاورپوینت در مورد باران اسیدی

پاورپوینت در مورد باران اسیدی رفتن به سایت اصلی عناوین:مقدمه و تعریفچگونگی فرایندجنگلها و دریاچه‌ها، قربانیان باران اسیدیسایش شیمیایی                   راههای کنترل                      …

نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان نجف آباد (واقع در استان اصفهان)

لایه مدل رقومی ارتفاعی,لایه مدل رقومی ارتفاعی نجف آباد,نقشه DEM,نقشه DEM شهرستان نجف آباد,نقشه رستری DEM,نقشه رستری DEM نجف آباد,نقشه مدل رقومی ارتفاعی,نقشه مدل رقومی ارتفاعی نجف آباد,نقشه ی رستری ارتفاع شهرستان نجف آباد دانلود فایل نقشه مدل رقومی ارتفاعی…

برنامه هشدار دهنده موبایل و تبلت

برنامه امنیت اندروید فارسی,برنامه امنیت تبلت,برنامه امنیت موبایل,برنامه امنیتی اندروید,برنامه اندروید,برنامه اندورید هشدار دهنده,هشدار دهنده اندروید,هشدار دهنده تبلت,هشدار دهنده موبایل دانلود فایل برنامه هشدار دهنده موبایل و تبلت دانلود فایل توضیحات:این برنامه هشدار دهنده مو بایل و تبلت های اندروییدی…

نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان آق قلا (واقع در استان گلستان)

استان گلستان,لایه مدل رقومی ارتفاعی,مدل رقومی ارتفاعی رایگان,نقشه DEM,نقشه DEM شهرستان آق قلا,نقشه رایگان DEM,نقشه رستری DEM,نقشه مدل رقومی ارتفاعی,نقشه مدل رقومی ارتفاعی شهرستان آق قلا دانلود فایل نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان آق قلا (واقع در استان گلستان)…

مجموعه ی تصاویر هوایی بافت تاریخی یزد

مجموعه ی تصاویر هوایی بافت تاریخی یزد رفتن به سایت اصلی مجموعه ی تصاویر هوایی بافت تاریخی یزد شامل هشت تصویر با کیفیت و کاملا خاص و منتشر نشده از بافت تاریخی و محلات قدیمی یزد است که با استفاده…

اندازه گیری عملکرد مدیریت دانش

ارزیابی عملکرد مدیریت,ارزیابی عملکرد مدیریت دانش,اندازه گیری عملکرد,تحقیق رایگان مدیریت,دانلود تحقیق مدیریت,دانلود مقاله مدیریت,عملکرد مدیریت,مدیریت دانش,مدیریت عملکرد,مقاله رایگان مدیریت دانلود فایل اندازه گیری عملکرد مدیریت دانش دانلود فایل مقاله مدیریت، اندازه گیری عملکرد مدیریت دانشارائه شده در سومین کنفرانس ملی…

موبايل نسل 4

4 generation mobile,پروژه بررسی نسل چهارم موبایل,سیستم موبایل,سیستم موبایل نسل 4,مخابرات سیار,مخابرات سیار نسل 4,مخابرات نسل چهارم,نسل چهارم تلفن دانلود فایل موبايل نسل 4 دانلود فایل چکیده:با توجه به مشکلاتی در مورد تحرک پذیری و سرعت انقال دیتا و نیاز…

شیپ فایل شهرستان های استان قزوین

GIS,township,استان قزوین,دانلود شهرستان ها,شیپ فایل شهرستان,شیپ فایل شهرستان ها,لایه جی آی اس,لایه جی آی اسی شهرستان ها,نقشه شهرستان ها دانلود فایل شیپ فایل شهرستان های استان قزوین دانلود فایل مشخصات سیستم تصویر:Geographic Coordinate System: GCS_International_1924Datum: D_International_1924Prime Meridian: GreenwichAngular Unit: Degree…

زبان تخصصی رشته دامپروری گرایش تغذیه دام

زبان تخصصی رشته دامپروری گرایش تغذیه دام رفتن به سایت اصلی زبان تخصصی رشته دامپروری گرایش تغذیه دام   توضیحات محصول : به همراه تست ها و پاسخ های تشریحی کتاب های خلاصه منابع رشته دامپروری گرایش تغذیه دام  برای…

یک سیستم خبره فازی عصبی برای تشخیص

Diagnosis,Hybrid Fuzzy,Neural Expert System,خبره عصبی,خبره فازی,دانلود مقاله,سیستم خبره عصبی,سیستم خبره فازی,سیستم خبره فازی عصبی,سیستم عصبی تشخیص,سیستم فازی تشخیص,فازی عصبی,مقاله ترجمه شده دانلود فایل یک سیستم خبره فازی عصبی برای تشخیص دانلود فایل چکیده:منطق فازی، یک شبکه عصبی و سیستم خبره…

تحقيق تاريخچه كاشي و کاشیکاری

انواع كاشي,تاريخچه كاشي,تاریخچه آجرکاری,تاریخچه کاشیکاری,تاریخچه گچبری,تحقيق هنر,تحقیق آجرکاری,تحقیق پیرامون کاشیکاری,دانلود تحقيق,كاشي,كاشي كاري,معماری کاشیکاری,هنر آجرکاری,هنر کاشیکای,هنر گچبری دانلود فایل تحقيق تاريخچه كاشي و کاشیکاری دانلود فایل بخشی از متن:کاشيکاري، آجرکاري، گچبري: هنرهاي وابسته به معماري که در کرمان قدمتي بسيار طولاني…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *