بررسی تعامل انسان-کامپيوتر مبتنی بر عامل برای نابينايان

پایان نامه تعامل انسان کامپیوتر,پایان نامه تعامل کامپیوتر و انسان,پروفایل کاربر نابینا,کامپيوتر مبتنی بر عامل نابينايان,کامپیوتر عامل برای نابينايان,کامپیوتر کاربران نابینا,واسط کاربری هوشمند
دانلود فایل بررسی تعامل انسان-کامپيوتر مبتنی بر عامل برای نابينايان

دانلود فایل

چکیده:رضایت مندی کاربران در طراحی واسط های کاربری بسیار حائز اهمیت می باشد. اغلب واسط-های کاربری موجود، افرادی که دارای ناتوانی های جسمی هستند را در نظر نگرفته اند. کاربران نابینا آنچه ما از یک واسط کاربری دریافت می کنیم تا بتوانیم براحتی به مطلب مورد نظر خود دست یابیم را در اختیار ندارند. به عنوان نمونه یک کاربر عادی با مشاهده یک صفحه وب در نگاه اول متوجه تفاوت رنگ ها و پر رنگ بودن برخی جملات گشته و می تواند به سرعت از مطالب حاشیه ای صفحه عبور کند، اما کاربر نابینایی که از یک صفحه خوان (Screen Reader) برای خواندن صفحات وب استفاده می نماید قادر به دیدن این مشخصات ظاهری نبوده و مطالب تبلیغاتی و متفرقه یک صفحه می تواند وی را از پرداختن به مطلب اصلی دور نماید. به همین علت طراحی واسط های کاربری هوشمندی که خودمختار، هدفمند و پویا بوده و منطبق با علایق کاربر باشد تا بتواند دستیابی این افراد را به اطلاعات مورد نیاز آنان تسریع نموده و از اتلاف زمان آنها جلوگیری نماید، می تواند بسیار ارزشمند باشد. در این پروژه با مراجعه به کاربران نابینا و استخراج مشخصات ابزار مورد استفاده آنها سیستمی مبتنی بر عامل ارائه شده که با استفاده از بازخوردهای ضمنی و بدون دخالت کاربر به جمع آوری الگوهای رفتاری وی می پردازد. سپس پروفایلی از علایق کاربر ایجاد نموده و بصورت خود مختار آن را بروز می نماید تا بتواند نتایج حاصل از موتور جستجوی گوگل را به ترتیبی به کاربر نمایش دهد که کاربر با صرف کمترین هزینه زمانی به مقصود خود دست یابد. بطور کلی دستاوردهای اصلی این تحقیق عبارتند از: 1) ارائه یک رویکرد مبتنی بر عامل برای مسئله شخصی سازی جستجو با استفاده از قابلیت های هوشمندی، یادگیری و هدف گرایی 2) ارائه چارچوبی جهت مقایسه سیستم های طراحی شده در این زمینه تاکنون 3) بررسی سیستم های طراحی شده برای نابینایان. کلمات کلیدی: تعامل انسان-کامپیوتر، واسط کاربری هوشمند، عامل، پروفایل کاربر، کاربران نابینافهرست مطالب:چکیدهفصل اول: مقدمه    1.1.    مقدمه     2.1.    ضرورت طرح مسئله    3.1.    تعریف پروژه و اهداف آن    4.1.    گام های انجام پروژه     5.1.    دستاوردهای پروژه     6.1.    نگاه کلی بر ساختار پایان نامه     فصل دوم: دانش پیش زمینه و مفاهیم مورد نیاز     1.2.    مقدمه     2.2.    HCIچیست؟     3.2.    محاسبات فراگیر     4.2.    معماری سیستم های HCI     1.4.2.    سیستم های UNIMODALHCI     2.4.2.    سیستم های MULTIMODALHCI     5.2.    سیستم هایMULTIMODAL برای افراد معلول     6.2.    فاکتورهای قابلیت استفاده درHCI     7.2.    شخصی سازی ازدیدگاهHCI     8.2.    سیستم های منطبق باکاربر     9.2.    شخصی سازی     10.2.    سیستم های توصیه کننده     11.2.    پروفایل کاربر     1.11.2.    VSM     12.2.    عامل     1.12.2.    معماری عامل ها     13.2.    تعامل انسان-عامل     14.2.    نتیجه گیری     فصل سوم: لحاظ نمودن نابینایان در سیستم     1.3.    مقدمه     1.1.3.    تعریف مسئله     2.1.3.    ضرورت طرح مسئله     3.1.3.    نگاه کلی بر ساختار فصل     2.3.    ابزارهای مورد استفاده نابینایان     1.2.3.    صفحات نمایش بریل     2.2.3.    صفحه خوانها     3.3.    کارهای پیشین     4.3.    چگونگی تعیین نیازمندیها     5.3.    نتیجه گیری     فصل چهارم: کارهای پیشین     1.4.    مقدمه     2.4.    ارائه چارچوبی جهت مقایسه روشها     3.4.    بررسی کارهای قبلی     4.4.    نتیجه گیری     فصل پنجم: روش پیشنهادی     1.5.    مقدمه     2.5.    ایجاد پروفایل اولیه کاربر     3.5.    طراحی واسط کاربری     4.5.    بروز رسانی پرو فایل کاربر     5.5.    تحلیل عامل مورد استفاده در سیستم     1.5.5.    دلایل استفاده ازعامل     2.5.5.    ساختارعامل     3.5.5.    معماریBDI     4.5.5.    نمودارکلاس عامل     5.5.5.    مدل سیستم     6.5.5.    تحلیل سیستم باMASE     6.5.    نتیجه گیری     فصل ششم: ارزیابی ونتیجه گیری     1.6.    مقدمه     2.6.    پارامترهای ارزیابی     3.6.    نتایج آزمایش     4.6.    نتیجه گیری     5.6.    کارهای آتی     مراجع     واژه نامه فارسی به انگلیسی     واژه نامه انگلیسی به فارسی     پیوست اول: جزئیات پیاده سازی     1.1.    شبیه سازی موتور جستجو     2.1.    شبیه سازی پیمانه تشخیص حالت چهره     3.1.    نکاتی در زمینه پیاده سازی     4.1.    نتیجه گیری     فهرست جداولجدول 1- صفحه خوان های رایگان ومشخصات آنها     جدول 2 – میزان اهمیت رفتار کاربران     جدول3- جدول امتیازدهی کاربر     جدول4- نمونه ای از خوشه بندی فایل ها     فهرست شکل هاشکل 1-1- نتایج گوگل برای جستجوی عبارت Java map     شکل 2-1- صفحه کلید مجازی     شکل 2-2- روند رشد محاسبات [6]     شکل 2-3- لباسهای مجهزبه حسگرب رای ساخت بازیهای ویدئویی     شکل 2-4- سیستم مبتنی بر اشاره برای افراد معلول     شکل 2-5- معماری BDI عاملها     شکل 3-1- صفحه نمایش بریل     شکل 3-2- صفحه نمایش حروف بریل     شکل 3-3- دسته بندی ازکارهای انجام شده برای نابینایان     شکل 3-4 – صفحه گوگل     شکل 3-5 – صفحه گوگل روی صفحه لامسه ای     شکل 3-6 – واسط کاربری دنبال کننده حرکات سر     شکل 3-7- نمونه ای از صفحه نمایش بریل همراه باصفحه کلید     شکل 4-1- دسته بندی پروفایل کاربر     شکل 4-2- روند منطقی ساخت پرو فایل کاربر     شکل 5-1- معماری کلی سیستم     شکل 5-2- نمودارBPM ساخت پروفایل اولیه کاربر     شکل 5-3- نمودار فعالیت بردار علایق کاربر     شکل 5-4- نمونه ای از پایگاه داده تعداد کلمات کلیدی هر فایل     شکل 5-5- نمونه ای ازنمای کلی پایگاه داده وزن دهی به فایلها     شکل 5-6- صفحه اولیه جستجوی گوگل     شکل 5-7- صفحه طراحی شده     شکل 5-8- صفحه نتایج گوگل     شکل 5-9- نمودار ترتیب شخصی سازی جستجو     شکل 5-10- الگوریتم مرتب سازی     شکل 5-11- معماری عامل پیشنهادی     شکل 5-12- شمای پایگاه داده مورد استفاده درسیستم     شکل 5-13- نمودارکلاسعامل     شکل 5-14- مدل سیستم پیشنهادی     شکل 5-15-  نمودار اهداف سیستم (goaldiagram)     شکل 5-16-  نمودارنقشهای سیستم (RoleDiagram) شکل 6-1- نمودار رضایت کاربران شکل 6-2- نمودار DCG سیستم شخصی سازی شده شکل 6-3- بررسی کیفیت خلاصه صفحات درشخصی سازی     شکل1-1- تعیین حالت چهره کاربرشکل1-2-کدتبدیل فایلهایPDF به Txt    شکل1-3- تبدیل سایرانواع فایلها به Txt    شکل1-4- نمونه ای از اجرای Cygwin    شکل1-5- نمونه ای از راهنمای rainBOW    شکل1-6- فرمت BOW با نمایش کلمات    شکل1-7- – فرمتBOW با اندیس    شکل1-8- کد تغییر اندیس مولفه ها   

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
پایان نامه تعامل انسان کامپیوتر کامپيوتر مبتنی بر عامل نابينايان پایان نامه تعامل کامپیوتر و انسان واسط کاربری هوشمند پروفایل کاربر نابینا کامپیوتر کاربران نابینا کامپیوتر عامل برای نابينايان

بروشور تاثیرات درمانی خنده

آثار درمانی خنده,آثار درمانی خندیدن,آموزش خنده درمانی,بروشور پزشکی خنده درمانی,بروشور تاثیرات خنده,بروشور خنده درمانی,تاثیر خنده بر بیماری ها,تحقیق خنده درمانی,خنده درمانی,دانلود بروشور,فواید خنده,معرفی خنده درمانی,نقش خنده در درمان دانلود فایل بروشور تاثیرات درمانی خنده دانلود فایل بخشی از متن:گفته مي…

مقاله مدیریت؛ ارزیابی عملکرد آموزش در سازمانها

آموزش در سازمانها,ارزیابی عملکرد آموزش,دانلود رایگان مقاله مدیریت,دانلود مقاله,دانلود مقاله مدیریت,مقاله آموزش در سازمانها,مقاله ارزیابی عملکرد آموزش,مقاله مدیریت دانلود فایل مقاله مدیریت؛ ارزیابی عملکرد آموزش در سازمانها دانلود فایل مقدمه:آموزش کارشناسان هر سازمان به دلایل مختلف دارای اهمیت است.پیچیدگی فزاینده…

طراحی فروشگاه اینترنتی کتاب با زبان php

پایان نامه طراحی سایت با php,پایان نامه فروشگاه اینترنتی,پروژه طراحی سایت,پروژه طراحی فروشگاه اینترنتی,پروژه فروشگاه اینترنتی,سایت php فروش کتاب,طراحی سایت فروشگاه,طراحی فروشگاه php,فروشگاه اینترنتی php,فروشگاه اینترنتی کتاب دانلود فایل طراحی فروشگاه اینترنتی کتاب با زبان php دانلود فایل توضیحات:در پروژه…

شیپ فایل شهرستان های استان همدان

GIS,township,استان همدان,دانلود شهرستان ها,شیپ فایل شهرستان,شیپ فایل شهرستان ها,لایه جی آی اس,لایه جی آی اسی شهرستان ها,نقشه شهرستان ها دانلود فایل شیپ فایل شهرستان های استان همدان دانلود فایل مشخصات سیستم تصویر:Geographic Coordinate System: GCS_International_1924Datum: D_International_1924Prime Meridian: GreenwichAngular Unit: Degree…

تجربیات مدون ارتقای شغلی دبیر علوم اجتماعی

ارتقای شغلی دبیران,ارتقای شغلی فرهنگیان,پروژه ارتقا شغلی دبیر اجتماعی,پروژه تجربیات دبیر اجتماعی,پروژه تجربیات معلم اجتماعی,تجربیات دبیر مطالعات اجتماعی,تجربیات مدون,تجربیات مدون دبیر اجتماعی,تجربیات معلم اجتما,تحقیق ارتقای رتبه دبیر اجتماعی دانلود فایل تجربیات مدون ارتقای شغلی دبیر علوم اجتماعی دانلود فایل بخشی…

دانلود کتاب روانشناسی جنایی- احمد برجعلی و سعید عبدالملکی- پیام نور- pdf

دانلود کتاب روانشناسی جنایی- احمد برجعلی و سعید عبدالملکی- پیام نور- pdf رفتن به سایت اصلی دانلود کتاب روانشناسی جنایی احمد برجعلی و سعید عبدالملکی  پیام نورمنبع رشته روانشناسیشامل 246 صفحه pdf   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: روانشناسی جنایی…

برقراري ارتباط موثر

ارتباط موثر,برقراري ارتباط موثر,پاور پوینت برقراري ارتباط موثر,دانلود برقراري ارتباط موثر,دانلود پاور پوینت,دانلود پاور پوینت مدیریت,دانلود رایگان برقراري ارتباط موثر دانلود فایل برقراري ارتباط موثر دانلود فایل مقدمه:ارتباط عبارت است از فرايند ارسال و دريافت پيام . با توجه به اين…

دانلود کتاب بلاغت در قرآن کریم 1-محمدرضا میرزانیا ومحمد سلامتیان و رحمت اله عبداله زاده -پیام نور

دانلود کتاب بلاغت در قرآن کریم 1-محمدرضا میرزانیا ومحمد سلامتیان و رحمت اله عبداله زاده -پیام نور رفتن به سایت اصلی دانلود کتاب بلاغت در قرآن کریم 1 محمدرضا میرزانیا ومحمد سلامتیان و رحمت اله عبداله زاده پیام نور شامل 203 صفحه…

تحقیق بررسي نحوه توقيف سهام اشخاص حقوقي (با تاكيد بر شركتهاي سهامی)

احکام حقوقی توقیف سهام حقوقی,احکام حقوقی توقیف سهام شرکتها,توقیف سهام اشخاص حقوقی,توقیف سهام شرکت های حقوقی,حقوق توقیف اموال حقوقی,دانلود تحقیق توقیف سهام,دانلود تحقیق حقوق اموال حقوقی,دانلود نحوه توقیف سهام شرکتها,نحوه توقيف سهام اشخاص حقوقي دانلود فایل تحقیق بررسي نحوه توقيف…

شبيه سازي و آموزش زاویه سنج 90-0 درجه ای

آموزش اندازه گیری در مکانیک,آموزش زاویه سنج درجه ای,آموزش زاویه سنج درجه ای Flash Player,آموزش زاویه سنج درجه ای در فلش پلیر,زاویه سنج درجه ای,زاویه سنج درجه ای با Flash Player,شبيه سازي زاویه سنج درجه ای,شبیه سازی آموزش زاویه سنج…

هدف اصلی پژوهش شناسایی رابطه ی بین سرمایه اجتماعی و اعتماد سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد

هدف اصلی پژوهش شناسایی رابطه ی بین سرمایه اجتماعی و اعتماد سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفتن به سایت اصلی هدف پژوهش حاضر،شناسایی رابطه بین سرمایه اجتماعی واعتمادسازمانی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان میباشد.ازآنجا که سرمایه اجتماعی از…

طرح توجیهی تولید بلبرینگ

بلبرینگ,پروژه تولید بلبرینگ,پروژه کارآفرینی بلبرینگ,تولید بلبرینگ,دانلود طرح توجیهی,روش تولید بلبرینگ,طرح توجیهی,طرح توجیهی بلبرینگ,طرح توجیهی تولید بلبرینگ,طرح تولید بلبرینگ,طرح کارآفرینی بلبرینگ,طرح کارآفرینی تولید بلبرینگ دانلود فایل طرح توجیهی تولید بلبرینگ دانلود فایل چکیده: موتور ها مهمترین اجزایی هستند که در لوازم…

بررسی علل ارتکاب جرم و راه های جلوگیری از آن

تحقیق ارتکاب جرم,تحقیق بزه و علل آن,تحقیق پیشگیری از جرم,تحقیق علل ارتکاب جرم,تحقیق عوامل ارتکاب به جرم,جرم و پیشگیری از آن,راههای جلوگیری از جرم,علل بزهکاری,عوامل بزهکاری,عوامل موثر بر ارتکاب جرم دانلود فایل بررسی علل ارتکاب جرم و راه های جلوگیری…

هر روز 15 دقیقه پیلاتس

هر روز 15 دقیقه پیلاتس رفتن به سایت اصلی برگرفته از کتاب 15minutes every day pilates است که شامل چهار بخش تمرینی به همراه اصول پیلاتس است. هر بخش هدف خاصی را در شکل گیری فرم، استقامت و انعطاف بدن…

کتابچه آموزشی حامی عشق

کتابچه آموزشی حامی عشق رفتن به سایت اصلی این مجموعه آموزشی را حامی عشق نامیدیم چرا که موثرترین حمایت کننده از یک رابطه صحیح و لذت بخش و عاشقانه بین زوجین برقراری یک رابطه جنسی صحیح و مطلوب است. آگاهی  از…

پروژه عوامل زیان آور شیمیایی

استاندارد عوامل زیان آور شیمیایی,اندازه گیری عوامل زیان آور شیمیایی,پروژه بررسی عوامل زیان آور محیط کار,پروژه سختی و زیان آور محل کار,پروژه عوامل زیان آور محیط کار,عوامل زیان آور شیمیایی,کنترل عوامل زیان آور شیمیایی دانلود فایل پروژه عوامل زیان آور…

طرح توجيهي توليد اسید لاکتیک (lactic acid)

اسید لاکتیک,پروژه تولید اسید لاکتیک,تولید اسید لاکتیک,دانلود طرح توجیهی,روش تولید اسید لاکتیک,طرح اقتصادی,طرح توجیهی,طرح توجیهی اسید لاکتیک,طرح توجیهی تولید اسید لاکتیک,طرح تولید اسید لاکتیک,طرح کارآفرینی اسید لاکتیک,لاکتیک دانلود فایل طرح توجيهي توليد اسید لاکتیک (lactic acid) دانلود فایل مقدمه:اسید لاکتیک…

پرسشنامه بررسی علل طلاق

ارزیابی علل طلاق,پرسش نامه طلاق,پرسشنامه آماده روانشناسی,پرسشنامه ارزیابی علل طلاق,پرسشنامه پیرامون طلاق,پرسشنامه در مورد طلاق,پرسشنامه سنجش عوامل طلاق,پرسشنامه گرایش به طلاق,دانلود پرسشنامه,دانلود پرسشنامه طلاق,سنجش عوامل موثر طبلق دانلود فایل پرسشنامه بررسی علل طلاق دانلود فایل توضیحات:پرسشنامه آماده روانشناسی و علوم…

USB (یو اس بی) چیست؟

USB,USB چیست,آشنایی با USB,انواع USB,تحقیق در مورد USB,تحقیق رایگان,تحقیق رشته کامپیوتر,تحقیق یو اس پی,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,دانلود مقاله رایگان,مقاله USB چیست,مقاله ترجمه شده,مقاله رایگان کامپیوتر,یو اس پی دانلود فایل USB (یو اس بی) چیست؟ دانلود فایل USB (یو اس بی) چیست؟USB…

ترجمه فارسی Microstructure Analysis and Evaluation of Mechanical Properties of Nickel Based Super Al

ترجمه فارسی Microstructure Analysis and Evaluation of Mechanical Properties of Nickel Based Super Al رفتن به سایت اصلی تجزیه و تحلیل میکروساختار و ارزیابی ویژگی های مکانیکی نیکل براساس آلیاژهای پیشرفته CCA617: چکیده: آلیاژ پیشرفته CCA16 یک ماده مورد نظر…

مجموعه کامل لغات زبان تخصصی مدیریت (کلیه گرایش ها)

خلاصه کامل زبان تخصصی مدیریت,خلاصه کنکوری زبان تخصصی مدیریت,دانلود خلاصه زبان تخصصی مدیریت,زبان تخصصی کلیه گرایش ها مدیریت,زبان تخصصی مدیریت,مجموعه کامل زبان تخصصی مدیریت,مجموعه لغات زبان تخصصی مدیریت,نکات کنکوری زبان تخصصی مدیریت دانلود فایل مجموعه کامل لغات زبان تخصصی مدیریت…

جواب تمرینات رسم فنی تخصصی رشته ساخت و تولید صفحه 216 کتاب رسم فنی عمومی

تمرین رسم فنی عمومی,جواب تمرينات رسم فني تخصص,جواب تمرينات رسم فني تخصصي رشته ساخت و توليد,جواب تمریان رسم فنی ساخت و تولید,دانلود تمرينات رسم فني رشته ساخت و توليد,دانلود جواب تمرینات درس رسم فنی,رسم فنی عمومی,سوالات و جزوه های رشته…

طراحي واحد ترموسيفون برج تقطير در خلاء واحد توليد فورفوران

پایان نامه طراحي واحد ترموسيفون,پایان نامه طراحی برج تقطير در خلاء,پایان نامه طراحی واحد توليد فورفوران,پروژه برج تقطير در خلاء,پروژه واحد ترموسيفون,پروژه واحد توليد فورفوران,ترموسيفون,واحد تقطير در خلاء,واحد توليد فورفوران دانلود فایل طراحي واحد ترموسيفون برج تقطير در خلاء واحد…

تعیین تفاوت بین تیپ A و B از نظر میزان افسردگی

تعیین تفاوت بین تیپ A و B از نظر میزان افسردگی رفتن به سایت اصلی  تعیین تفاوت بین تیپ A و B از نظر میزان افسردگیچکیدههدف: این طرح با هدف تعیین تفاوت بین تیپ  A و B از نظر میزان…

پایان نامه نقش پیامبر در وحدت جامعه اسلامی

پایان نامه پیرامون نبوت,تاثیر پیامبر در وحدت اسلامی,تحقیق وحدت اسلامی,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه پیرامون وحدت,دانلود پایان نامه وحدت جامعه اسلامی,عوامل موثر در وحدت جامعه اسلامی,نقش,نقش پیامبر در وحدت جامعه اسلامی,وحدت جامعه اسلامی دانلود فایل پایان نامه نقش پیامبر در…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *