تاثیر کارآفرینی بر بیکاری شهرستان..

تاثیر کارآفرینی بر بیکاری شهرستان..

رفتن به سایت اصلی

فایل کامل پروِژه پیام نور رشته اقتصاد می باشد

مقدمه :

شرايط اقتصادي، صنعتي،
اجتماعي و فرهنگي امروز كشور به گونه اي است كه حل مشكلات و تنگناها، الگوها و راه
حلهاي جديد و متفاوتي راطلب مي كند. تركيب جمعيتي جوان كشور، ضرورت ايجاد فرصتهاي
شغلي و نيز نوسان بهاي نفت سه عامل عمده اي هستند كه مــــوجب مي شوند سياستگذاران
و تصميم ســـازان كلان كشور به منبع درآمد سهل الوصول ديگري به جز نفت بينديشند و
بي شك آن منبع جز ابتكار، خلاقيت و نوآوري چيز ديگري نيست.

…..

فهرست

عنوان                                                                                                                                  
صفحه

فصل اول :طرح تحقیق……………………………………………………………………………………….. 1

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2

بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3

اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………… 5

اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………… 8

فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………… 8

تعریف عملیاتی  …………………………………………………………………………………………………………………………………. 9

فصل دوم :ادبیات و پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………… 10

مقدمه     ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11

كارآفريني   ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 12

كارآفرين و كارآفريني تكنولوژيك
…………………………………………………………………………………………………….. 13

عوامل موثر بر کارآفرینی  ………………………………………………………………………………………………………………….. 16

كارآفريني سازماني     ……………………………………………………………………………………………………………………….. 19

نقش كارآفرينان در توسعه     ……………………………………………………………………………………………………………… 20

چارچوب كارآفريني      ……………………………………………………………………………………………………………………. 20

آموزش كارآفريني    ………………………………………………………………………………………………………………………… 21

پرورش كارآفرينان    ………………………………………………………………………………………………………………………… 23

ابعاد ساختاري كارآفريني سازماني     …………………………………………………………………………………………………… 27

بیکاری……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 29

علل بی‌کاری…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 30

انواع بی‌کاری……………………………………………………………………………………………………………………………………. 30

بیکاری در ایران
………………………………………………………………………………………………………………………………… 30

نقش کارآفرینی در بیکاری
………………………………………………………………………………………………………………… 32

پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………… 35

فصل سوم : روش تحقیق……………………………………………………………………………………… 40

روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 41

 جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………………………………. 42

نمونه آماری و روش نمونه گیری………………………………………………………………………………………………………….. 42

ابزار جمع آوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………………. 42

روش تجزيه و تحليل اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………… 43

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات ……………………………………………………………………… 44

آمار توصیفی ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 45

آمار استنباطی ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 61

فصل پنجم :بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………….. 69

خلاصه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………….. 70

محدوديت‌هاي پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………….. 72

بحث و نتیجه گیری
…………………………………………………………………………………………………………………………… 73

پیشنهادات و راهکار ها
………………………………………………………………………………………………………………………. 77

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 79

پرسشنامه  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….81

فهرست جداول

جدول شماره 1 – بررسی فراواني گزينه «خیلی کم» ……………………………………………………………………………….. 46

جدول شماره 2 –  بررسی فراواني گزينه
«کم»………………………………………………………………………………………… 47

جدول شماره 3 – بررسی فراواني گزينه «تا حدی
»………………………………………………………………………………….. 48

جدول شماره 4- بررسی فراواني گزينه «زیاد»…………………………………………………………………………………………. 49

جدول شماره  5- بررسی فراواني گزينه
«خیلی زیاد»………………………………………………………………………………… 50

جدول شماره  6- جدول فراواني جنسيت……………………………………………………………………………………………….. 51

جدول شماره 7  –   سوال 1…………………………………………………………………………………………………………………. 51

جدول شماره 8 – سوال 2 …………………………………………………………………………………………………………………… 51

جدول شماره 9- سوال 3 ……………………………………………………………………………………………………………………. 52

جدول شماره 10- سوال 4 ………………………………………………………………………………………………………………….. 52

جدول شماره 11- سوال 5 ………………………………………………………………………………………………………………….. 53

جدول شماره 12- سوال 6 ………………………………………………………………………………………………………………….. 53

جدول شماره 13- سوال  7
…………………………………………………………………………………………………………………. 54

جدول شماره14 – سوال  8
………………………………………………………………………………………………………………… 54

جدول شماره 15 – سوال 9 ………………………………………………………………………………………………………………… 55

جدول شماره 16 –  سوال 10
………………………………………………………………………………………………………………. 55

جدول شماره 17 – سوال 11 ………………………………………………………………………………………………………………. 56

جدول شماره 18 – سوال 12………………………………………………………………………………………………………………… 56

جدول شماره 19- سوال 13 ………………………………………………………………………………………………………………… 57

جدول شماره 20- سوال 14…………………………………………………………………………………………………………………. 57

جدول شماره 21 – سوال 15 ………………………………………………………………………………………………………………. 58

جدول شماره 22 – سوال 16………………………………………………………………………………………………………………… 58

جدول شماره 23 – سوال 17 ………………………………………………………………………………………………………………. 59

جدول شماره 24 – سوال  18……………………………………………………………………………………………………………….. 59

جدول شماره 25 – سوال 19 ………………………………………………………………………………………………………………. 60

جدول شماره 26 – سوال 20 ………………………………………………………………………………………………………………. 60

جدول شماره 27 – فرضیه 1 ……………………………………………………………………………………………………………….. 62

جدول شماره 28-جدول ANOVA…………………………………………………………………………………………………… 62

جدول شماره 29- فرضیه 2 …………………………………………………………………………………………………………………. 70

جدول شماره 30-جدول ANOVA…………………………………………………………………………………………………… 71

جدول شماره 31 – فرضیه 3 ……………………………………………………………………………………………………………….. 72

جدول شماره 32  – ANOVA       ……………………………………………………………………………………………………. 73

جدول شماره 33 – فرضیه 4 ……………………………………………………………………………………………………………….. 74

جدول شماره 34-جدول ANOVA…………………………………………………………………………………………………… 75

 

فهرست نمودار ها

نمودار شماره 1:  ميانگين انتخاب سئوالات
فرضيه1 ………………………………………………………………………………… 61

نمودار شماره 2 : ميانگين انتخاب سئوالات فرضيه2 …………………………………………………………………………………. 63

نمودار شماره 3 : ميانگين انتخاب سئوالات فرضيه3 …………………………………………………………………………………. 65

نمودارشماره 4 : ميانگين انتخاب سئوالات فرضيه 4 …………………………………………………………………………………. 67

 

 

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
پروژه پیام نور تاثیر بیکاری و کارآفرینی کارآفرینی اقتصاد

تشریح طراحی آسانسور

استانداردهای آسانسور,انتخاب سیم بگسل و قرقره آسانسور,انتخاب موتور آسانسور,پروژه آسانسور,پروژه طراحی آسانسور,طراحی آسانسور,طراحی اتصالات آسانسور,طراحی ریل و ترمز آسانسور,طراحی فنر آسانسور,طراحی گیربکس آسانسور,طراحی مکانیکی آسانسور دانلود فایل تشریح طراحی آسانسور دانلود فایل مقدمه:هدف از انجام این پروژه طراحی آسانسوری برای…

نقشه ی رستری جهت شیب شهرستان ورزقان (واقع در استان آذربایجان شرقی)

استان آذربایجان شرقی,جهت شیب,جهت شیب استان ها,دانلود نقشه جهت شیب,نقشه جهت جغرافیایی,نقشه جهت شیب,نقشه جهت شیب استان ها,نقشه رستری جهت شیب,نقشه ی جهت شیب شهرستان ها,نقشه ی جهت شیب شهرستان ورزقان دانلود فایل نقشه ی رستری جهت شیب شهرستان ورزقان…

پاورپوینت فعالیت خاک شناسی

آماده سازی نمونه خاک,اندازه گیری جرم,پاورپوینت فعالیت خاک شناسی,پروژه خاک شناسی,تعیین بافت خاک به روش لمسی,تعیین بافت خاک به روش هیدرومتری,تعیین درصد وزنی رطوبت خاک,قانون استوکس,نحوه نمونه گیری از خاک,نمونه برداری از خاک,وزن مخصوص ظاهری خاک دانلود فایل پاورپوینت فعالیت…

نمونه سوالات استخدامی بانکداری

نمونه سوالات استخدامی بانکداری رفتن به سایت اصلی تعداد سوال: 120همراه با پاسخنامهمناسب برای متقاضیان کار در بانک   دانلود برچسب ها: نمونه سوالات استخدامی بانکداری دانلود نمونه سوالات استخدامی سوالات استخدامی دانلود نمونه سوال استخدامی آزمون استخدامی

پاورپوینت پیرامون میکروب ها

آشن,بررسی انواع میکروب ها,پاورپوینت پیرامون میکروب,پاورپوینت در مورد میکروب,پاورپوینت علوم دبیرستان,پاورپوینت میکروب و ایمنی,دانلود پاورپوینت دانش آموزی,دانلود پاورپوینت میکروبها,علت بیماری زایی میکروبها,میکروب های مفید,میکروبهای بیماری زا دانلود فایل پاورپوینت پیرامون میکروب ها دانلود فایل بخشی از متن:دنياي جانداران ميكروسكوپي دنيايي…

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ساوه (واقع در استان مرکزی)

استان مرکزی,شیپ فایل محدوده سیاسی,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ساوه,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ها,شیپ فایل مرز شهرستان ها,نقشه محدوده سیاسی شهرستان ها,نقشه مرز شهرستان ها,نقشه ی محدوده سیاسی دانلود فایل شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ساوه (واقع در استان…

فایل لایه باز کارت ویزیت سبز و سفید

دانلود فایل psd,دانلود فایل لایه باز,فایل لایه باز psd,فایل لایه باز کارت ویزیت,فایل ویزیت psd,کارت ویزیت psd,کارت ویزیت ساده,کارت ویزیت سبز,کارت ویزیت سفید,کارت ویزیت لایه باز,لایه باز کارت ویزیت دانلود فایل فایل لایه باز کارت ویزیت سبز و سفید دانلود…

پرسشنامه ی الگوهای ارتباطی خانواده

پرسشنامه ی الگوهای ارتباطی خانواده رفتن به سایت اصلی این ابزار یک مقیاس خودسنجی است که توسط فیتزپاتریک و ریچی (1990) طراحی شده و دو بعد گفت و شنود (15 گزاره اول) و همنوایی (11گزاره آخر) را می­سنجد. این مقیاس…

گزارش تخصصی درس علوم: استفاده از فعالیتهای مکمل آزمایشگاهی در درس علوم

گزارش تخصصی درس علوم: استفاده از فعالیتهای مکمل آزمایشگاهی در درس علوم رفتن به سایت اصلی گزارش تخصصی : استفاده از فعالیتهای مکمل آزمایشگاهی در درس علوم   تهیه کننده :   کد پرسنلی:   پست:  دبیر   آموزشگاه:  …

استراتژی مبارزه با فساد اداری راهکاری برای پاسخگویی به تامین عدالت اجتماعی

استراتژی تامین عدالت اجتماعی,استراتژی سلامت اداری,استراتژی عدالت اداری,استراتژی فساد اداری,استراتژی مبارزه فساد اداری,تحقیق سلامت ادا,تحقیق عدالت اداری,تحقیق فساد اداری,دانلود تحقیق سلامت اداری,راهکار عدالت اداری,راهکار مقابله با فساد اداری دانلود فایل استراتژی مبارزه با فساد اداری راهکاری برای پاسخگویی به تامین…

پاورپوينت ریز گردها و آلودگی هوا

آلایندگی ریز گردها,آلودگی هوا,اثرات مخرب ریزگردها,بررسی آلودگی ریز گردها,پارپوینت ریز گردها,پاورپوينت محیط زیست,پاورپوینت آلودگی هوا,پاورپوینت محیط زیست,تکشیل ریزگردها,خطرات ریز گردها,راه های مقابله با,ریز گرد,نقش ریز گردها در آلودگی هوا دانلود فایل پاورپوينت ریز گردها و آلودگی هوا دانلود فایل توضیحات:در…

دانلود کتاب فن ترجمه (عربی-فارسی) -دکتر رضا ناظمیان -پیام نور- pdf

دانلود کتاب فن ترجمه (عربی-فارسی) -دکتر رضا ناظمیان -پیام نور- pdf رفتن به سایت اصلی دانلود کتاب فن ترجمه (عربی-فارسی) دکتر رضا ناظمیان پیام نور منبع رشته زبان و ادبیات عربشامل 164 صفحهpdf   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: ترجمه ناظمیان…

پرسشنامه شناخت ویژگیهای شغلی

ارزیابی شناخت ویژگی شغل,پرسشنامه سنجش ویژگیهای شغلی,پرسشنامه معرفی ویژگی های کاری,پرسشنامه ویژگی شغلی,دانلود پرسشنامه مدیریت,دانلود مقیاس سنجش محیط کار,سنجش ویژگی شغلی,مقیاس ویژگی های محیط کاری,مقیاس ویژگیهای شغلی دانلود فایل پرسشنامه شناخت ویژگیهای شغلی دانلود فایل توضیحات:این پرسشنامه استاندارد حاوی 15…

طرح توجيهی پرورش گاو شيری

آموزش پرورش گاو شیری,پروژه کارآفرینی گاو شیری,دامداری,دانلود طرح توجیهی,طرح پرورش گاو شیری,طرح توجیهی,طرح توجیهی پرورش گاو شیری,طرح توجیهی دامداری,طرح توجیهی گاو داری,طرح توجیهی گاو شیری,طرح کارآفرینی گاوداری,گاو داری,گاو شیری دانلود فایل طرح توجيهی پرورش گاو شيری دانلود فایل مقدمه:بشر اوليه…

تاثیر تمرینات پلایومتریک بر عملکرد حرکتی و توان انفجاری پاهای کاراته کاران

پایان نامه بررسی تاثیر تمری,پایان نامه علوم تربیتی,تاثیر تمرینات پلایومتریک,تاثیر تمرینات پلایومتریک بر عملکرد حرکتی و توان انفجاری پاهای کاراته کاران 18 تا 21,توان انفجاری پاهای کاراته کاران,دانلود پایان نامه,عملکرد حرکتی و توان انفجاری پاها دانلود فایل تاثیر تمرینات پلایومتریک…

محاسبات بار برودتی و حرارتی ساختمان

پروژه لوله کشی ساختمان برودتی حرارتی,دانلود پروژه محاسبات ساختمان,محاسبات بار برودتی ساختمان,محاسبات بار حرارتی ساختمان,محاسبات برودتی حرارتی ساختمان,محاسبات تلفات حرارتی ساختمان,محاسبات حرارتی در ساختمان,محاسبه بار,محاسبه بار حرارتی ساختمان دانلود فایل محاسبات بار برودتی و حرارتی ساختمان دانلود فایل بخشی از…

پاورپوینت پیرامون آهک

پاورپوینت آهک,پاورپوینت تولید آهک,پاورپوینت مراحل تولید آهک,تحقیق کاربردهای آهک,تحقیق مصارف آهک,دانلود پاورپوینت آهک,دانلود پاورپوینت کاربرد آهک,روش تولید آهک,فرایند تولید آهک دانلود فایل پاورپوینت پیرامون آهک دانلود فایل مقدمه:—برخی از اولین اسناد مربوط به مصرف آهک حدوداً به ده هزار سال…

طرح توجیهی بسته بندی چای و قهوه فوری

طرح بسته بندی چای,طرح بسته بندی قهوه فوری,طرح توجیهی بسته بندی چای,طرح توجیهی بسته بندی قهوه فوری,طرح توجیهی چای فوری,طرح توجیهی قهوه فوری,طرح کارآفرینی چای فوری,طرح کارآفرینی قهوه فوری دانلود فایل طرح توجیهی بسته بندی چای و قهوه فوری دانلود…

بررسی پخش بار در سیستم توزیع و روش های کاهش تلفات شبکه

امکان کاهش تلفات شبکه توزیع,پایان نامه بررسی پخش بار,پایان نامه پخش بار سیستم توزیع,پایان نامه روش کاهش تلفات,پروژه بررسی سیستم توزیع,پروژه تلفات شبکه توزیع,پروژه کاهش تلفات شبکه,روش های کاهش تلفات شبکه,کاهش تلفات شبکه دانلود فایل بررسی پخش بار در سیستم…

تحقیق در مورد ليلی و مجنون

تحقیق در مورد ليلی و مجنون رفتن به سایت اصلی بخشی از متن اصلی :در روزگاراني دور در قبيله اي از ديار عرب به نام قبيله عامريان رييس قبيله كه مردي كريم و بخشنده و بزرگوار بود و به دستگيري…

راهنماي تعميرات تزيينات پژو 407 (قسمت 2)

آموزش تعمیر پژو 407,آموزش تعمیر تزئینات پژو 407,باز و بست تزئینات پژو 407,تعمیرات پژو,دانلود کتاب تعمير پژو 407,راهنماي تعميرات تزيينات پژو 407,راهنمای باز و بست پژو 407,راهنمای سرویس تزئینات پژو 407,کتاب تعمير خودر,کتاب راهنمای پژو 407 دانلود فایل راهنماي تعميرات…

راهنمای نحوه گزارش نویسی مهندسان ناظر ساختمان

راهنمای نحوه گزارش نویسی مهندسان ناظر ساختمان رفتن به سایت اصلی قابل توجه کلیه مهندسان عمران و معماری عضو سازمان نظام مهندسی و مهندسین جوان و ناظر ساختمانی که دارای پروانه اشتغال به کار  نظارت می باشند و در ساختمانهای…

کانیهای جواهری مواد آلی

پروژه جواهرات,پروژه در مورد جواهرات,پروژه زمین شناسی,پروژه کانیهای جواهری مواد آلی,جواهرات,جواهرات مواد آلی,دانلود پروژه,دانلود پروژه کانیهای جواهری مواد آلی,کانی آلی جواهری,کانیهای آلی جواهری,کانیهای جواهری,کانیهای جواهری آلی دانلود فایل کانیهای جواهری مواد آلی دانلود فایل خلاصه:در این پروژه مطالبی در مورد…

پاورپوینت معماری فرانک لوید رایت

آثار فران رایت,آثار فرانک لوید رایت,پاورپوینت فرانک لوید رایت,پاورپوینت معماری,پاورپوینت معماری فرانک لوید رایت,دانلود پاورپوینت,زندگینامه فران لوید رایت,زندگینامه فرانک رایت,فرانک رایت,معماری رایت,معماری فرانک لوید رایت دانلود فایل پاورپوینت معماری فرانک لوید رایت دانلود فایل توضیحات:پاورپوینت زندگینامه و بررسی آثار معماری…

پاورپوینت اتصالات در ساختمان

انواع اتصالات ساختمانی,بررسی اتصالات در ساختمان,پاورپوینت اتصالات ساختمانی,پروژه درس جزئیات ساختمان,پروژه درس عناصر ساختمان 2,پروژه عناصر جزئیات ساختمان 2,دانلود پاورپوینت عمران,دانلود پروژه عمران,عناصر جزئیات ساختمان در اتصالات دانلود فایل پاورپوینت اتصالات در ساختمان دانلود فایل بخشی از متن:تعریف پیچ: در…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *