جزوه تغذیه دام وطیور

جزوه تغذیه دام وطیور

رفتن به سایت اصلی

یه دام
وطیورجزوه تغذ

توضیحات محصول

کتاب های خلاصه منابع رشته دامپروری گرایش تغذیه دام

برای کنکور95 منابع دکتری و ارشد تمام رشته های
دانشگاهی به همراه تست ها و پاسخ های تشریحی در

فصل اول: تجزیه تقریبی خوراك ها 
تمام مواد خوراکی طبق سیستم تغذیه تقریبی به مادة خشک و
رطوبت تقسیم بندي می شوند . 
 رطوبت 
مادة خوراکی عصاره عاري از ازت 
 مادة خشک ¬ مادة آلی ¬ EE 
 C


 ماده معدنی CP 
 
رطوبت 

میزان رطوبت از طریق خشک کردن مادة خوراکی و محاسبۀ وزن از
دست رفته به دست میآید . 
وظایف رطوبت : محلول کردن مواد مغذي – نقش در حالت ارتجاعی
و سختی سلول ها . 
تنظیم حرارت – دفع مواد اسید – تنظیم فشار اسمزي

کمبود رطوبت می تواند باعث کاهش مصرف غذا – کاهش تولید –
کاهش وزن و مختل شدن عمل نشخوار و افزایش
دفع ازت گردد . 
آب از طریق

آب موجود در غذا آب آشامیدنی و آب متابولیکی تامین می شود

پرندگان نسبت به پستانداران مصرف آب کمتري دارند زیرا در
پرندگان مواد حاصل از متابولیسم پروتئین اسید اوریک
است که به صورت جامد دفع می شود و نیز آب متابولیکی بیشتري
هنگام سوخت و ساز پروتئین ایجاد می شود . 
میزان نیاز به آب بستگی به نوع و سن حیوان ، فعالیت ، کیفیت
آب ، وزن بدن جیرة غذایی و ……. دارد . 
رطوبت به سه صورت در بدن وجود دارد : پلاسما ، آب میان
بافتی و داخل سلولی . 
مقدار آب بر اساس وزن بدون چربی بدن حدوداً 73 در صد و
مقداري ثابت است . 
با بر آورد مقدار چربی یا مقدار آب بدنی می توان دیگري را
محاسبه کرد . 
0 / 732
ǜ ǎӨƋ ﬞ ə
100 = چربی %  تغذیه دام وطیور « 9»@

 
2- مادة خشک 

طبق سیستم تجزیه تقریبی ماده خشک به دو دسته مادة آلی و
مادة معدنی تقسیم می شود . 
مقدار مادة معدنی از طریق به دست آوردن مقدار خاکستر محاسبه
می شود ( سوزاندن در دماي 550 درجه) 
مادة آلی به چهار دسته : 1 
– الیاف خام (CF) 
 2- عصارة اتري ( EE ) 
3- پروتئین خام (CP) 
4- عصارة فاقد ازت ( NFE ) تقسیم بندي می شود . 
نحوة محاسبۀ اجزاي مادة خوراکی 
1- پروتئین خام : از روي مقدار ازت خوراك توسط روش کلدال
محاسبه می شود . 
در این روش بجز ازت نیتراتی و نیتریتی باقی ازت ها تبدیل به
آمونیاك می شود . و مقدار آن توسط تیتراسیون محاسبه
می شود . 
به این دلیل پروتئین خام گفته می شود که ازت تبدیل به
آمونیاك شده شامل منابع غیر پروتئینی مثل آمین ها و
اسیدهاي نوکلئیک و اسید آمینه هاي آزاد می شود

میزان ازت تخمین زده شده در ثابت 6/25 ضرب شده و تخمینی از
مقدار پروتئین مواد خوراکی می باشد . 
2- عصارة اتري

طی یک دورة مشخص توسط اتر نفت استخراج می شود و پس از تخمیر
حلال عصارة باقی مانده عصارة اتري نام دارد
که علاوه بر چربی هاي مادة خوراکی شامل : اسیدهاي آلی –
الکل ها و رنگدانه ها نیز می باشد . ( روش سوکسله ) 
3- الیاف خام

پس از استخراج عصاره اتري باقی ماندة غذا را در معرض
جوشاندن با اسیدها و بازها با غلظت و مدت معین قرار می
دهند . آنچه که باقی می ماند الیاف خام نام دارد که از دستۀ
کربوهیدرات ها است و شامل سلولوز – لیگنین و همی
سلولوز می باشد

نکات فصل هضم و گوارش (تست ) 
1- زایموژن چیست؟ 
الف) آنزیم موجود در بزاق ب) آنزیم موجود در مغز گوساله 

ج) آنزیم هاي گوارشی فعال نشده براي گوارش پروتئین د) عامل
جذب B12 
2- سائیدگی سنگدان به علت چیست؟ 
الف) وجود ریگ در غذاي طیور ب) کمبود اسید آمینه هاي ضروري 

ج) نرم ب2ودن بیش از حد غذا د) کمبود ویتامین در جیره 

3- اسید چرب هاي با زنجیره کوتاه چگونه جذب می شوند؟ 

الف) توسط تشکیل میسل ب) کیلو میکرون ها 

ج) انتقال فعال د) انتشار ساده 
4- محل تجزیه پپتیدها در کجا قرار دارد؟ 

الف) داخل روده ب) داخل معده ج) کبد د) سلول هاي روده 

5- کدام اسید آمینه بدون نیاز به سدیم جذب می شود؟ 

الف) آرژنین ب) لوسین ج) هیستیدین د) پرولین 

6- فیتات جذب کدام ماده را مهار می کند؟ 

الف) فسفر ب) کلسیم ج) آهن د) منگنز 
7) ید بیشتر به چه صورت در بدن جذب می شود؟ 

الف) به صورت ترکیب با مواد آلی ب) ترکیب با پروتئین 

ج) به صورت ترکیبات معدنی د) انتقال فعال 

8- عامل جذب B12 در کجا ترشح می
شود؟ 
الف) معده ب) روده کوچک ج) لوزالمعده د) دیواره
دوازدهه  تغذیه دام وطیور « 171»@
 
9- بازدهی انرژي در سنتز پروتئین ……………… درصد و
سنتز چربی ………….. درصد در بدن جوجه هاي
گوشتی می باشد. 
الف) 44 ـ 44 ب) 44ـ94 ج) 94 ـ 58 د) 94 ـ 94 

10- بیشترین گیرنده هاي محرك نشخوار در کجا قرار دارند؟

الف) هزارلا ب) بخش قدامی شیردان ج) نگاري د) بخش قدامی شکمبه 

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
رشته دامپروری گرایش تغذیه دام دانلود کتاب تغذیه دام وطیور رشته دامپروری گرایش تغذیه دام دانلود کتاب تغذیه دام وطیور رشته دامپروری گرایش تغذیه دام تجزیه خوراك ها رطوبت مادة خشک عصارة اتري الیاف خام

بررسی آمار تولد دوباره

آمار اگر دوباره شوید,بررسی آماری اگر دوباره شوید,بررسی آماری تولد دوباره,پروژه آمار تولد دوباره,پروژه آماری اگر دوباره شوید,پروژه بررسی آمار تولد دوباره,تحقیق آمار تولد دوباره دانلود فایل بررسی آمار تولد دوباره دانلود فایل بخشی از متن:چگونگی شناختي که ما از…

برنامه ماشین حساب

آموزش برنامه نویسی در #C,اعمال ریاضی سی شارپ,برنامه ماشین حساب سی شارپ,برنامه نویسی سی شارپ,دانلود برنامه نویسی #C,ماشین حساب,ماشین حساب توسط سي شارپ,ماشین حساب در #C,ماشین حساب سی شارپ دانلود فایل برنامه ماشین حساب دانلود فایل توضیحات:برنامه ماشین حساب شامل…

پروژه رفتار الاستو- پلاستیک تیر فولادی بر اساس معیار ترسکا

الاستو پلاستیک,پروژه الاستو پلاستیک تیر فولادی,پروژه تئوری الاستیسیته تیر,پروژه متلب تیر فولادی معیار ترسکا,پروژه متلب معیار ترسکا,پروژه معیار ترسکا تیر فولادی,تئوری الاستیسیته,تحلیل ترسکا تیر فولادی,تحلیل متلب ترسکا تیر فولادی,معیار ترسکا دانلود فایل پروژه رفتار الاستو- پلاستیک تیر فولادی بر اساس…

پاورپوینت حقوق قرارداد های دولتی

انواع قراردادهای دولتی,پاورپوینت حقوق قراردادهای دولتی,تعريف قرارداد اداری,حقوق قراردادهای دولتی,زمينه‌هاي قراردادهاي دولتی,شاخص‌‌های قرارداد دولتی,قواعد ماهوی قرارداد,مفهوم قراردادهای دولتی,نظام حقوقی قراردادهای دولتی دانلود فایل پاورپوینت حقوق قرارداد های دولتی دانلود فایل بخشی از متن:در معنی عام، هر قراردادی كه يك طرف…

پایان نامه مقایسه میزان سلامت روانی دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار

پایان نامه مقایسه میزان سلامت روانی دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار رفتن به سایت اصلی چکیده:عنوان پژوهش:  مقایسه  میزان  سلامت روانی دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار پیام نور شهرستان بروجرد می باشد.جامعه آماری این پژوهش: از بین کل دانشجویان دانشگاه…

رباعیات و غزلیات دل آوای

اشعار برگزیده دل آوای,اشعار دل آوای,امیر لالانی,دانلود رایگان کتاب,دانلود کتاب شعر,دل آوای,رباعیات دل آوای,شعر,غزلیات دل آوای,کتاب رباعیات,کتاب غزلیات,مجموعه شعر دل آوای دانلود فایل رباعیات و غزلیات دل آوای دانلود فایل بخشی از کتاب:خدا ...       تنها روزنه امیدی است که هیچگاه…

گزارش كارآموزي عمران، شركت پايه بتون بينالود

دانلود کارآموزی,دانلود گزارش کارآموزی,دانلود گزارشكار,شركت پايه بتون بينالود,كارآموزي,كارآموزي عمران,كارورزي رشته عمران,کارآموزی بتن بينالود,کارآموزی ساختمان بتنی,گزارش كارآموزي,گزارش کارآموزی عمران دانلود فایل گزارش كارآموزي عمران، شركت پايه بتون بينالود دانلود فایل بخشی از متن:پياده كردن نقشه: درنقشه هاي شهري كيفيت نقشه ازنظرشمال…

تحقيق بحران اشتغال در افغانستان

بحران اشغال در افغانستان,بحران كار در افغانستان,بررسی بحران افغانستان,بررسی کشور افغانستان,بررسی مشکلات افغانستان,تحقیق پیرامون افغانستان,تحقیق حقوق بین الملل,تحقیق علوم سیاسی,دانلود,ذهنيت مردم ايران در مورد افغانستان,كشور بيكار افغانستان دانلود فایل تحقيق بحران اشتغال در افغانستان دانلود فایل جايگاه افغانستان در ذهنيت…

بررسی عوامل افزایش سن ازدواج در دانشجویان

بررسی بالا رفتن سن ازدواج,پایان نامه افزایش سن ازدواج,سن ازدواج در دانشجویان,سن ازدواج در دانشگاه آزاد,سن ازدواج میان دانشجویان,علل افزایش سن ازدواج,عوامل اجتماعی سن ازدواج,عوامل بالا رفتن سن ازدواج دانلود فایل بررسی عوامل افزایش سن ازدواج در دانشجویان دانلود فایل…

پاورپوینت اقلیم سرد و کوهستانی (همدان)

بررسی اقلیم سرد همدان,بررسی اقلیم کوهستانی همدان,پاورپوینت اقلیم کوهستانی,پاورپوینت اقلیم همدان,پاورپوینت تنظیم شرایط محیطی,پروژه تنظیم شرایط محیطی,تحقیق درس تنظیم شرایط محیطی,تنظیم شرایط محیطی همدان,دانلود پاورپوینت اقلیم سرد دانلود فایل پاورپوینت اقلیم سرد و کوهستانی (همدان) دانلود فایل مقدمه:استان همدان منطقه‌‌ای…

طرح توجیهی تولید آرد گندم

پروژه تولید آرد گندم,پروژه کارآفرینی,پروژه کارخانه آرد گندم,تولید آرد غلات,تولید آرد گندم,دانلود طرح توجیهی,طرح توجیهی,طرح توجیهی آرد سازی,طرح توجیهی تولید آرد,طرح توجیهی کارخانه آرد,طرح تولید آرد گندم,طرح کارآفرینی آرد گندم,طرح کارخانه آ دانلود فایل طرح توجیهی تولید آرد گندم دانلود…

تحقیق دلایل افت تحصیلی

بررسی علل افت تحصیلی,پروژه بررسی افت تحصیلی,پیشگیری از افت تحصیلی,تحقیق افت تحصیلی,دلایل افت تحصیلی دانش آموزان,راهکار علل افت تحصیلی,علل اصلی افت تحصیلی,علل افت تحصیلی,عوامل افت تحصیلی,عوامل موثر در افت تحصیلی,مقاله افت تحصیلی دانلود فایل تحقیق دلایل افت تحصیلی دانلود فایل…

پاورپوینت بررسی خانه صیفور قاسمی

پاورپوینت بررسی خانه صیفور قاسمی رفتن به سایت اصلی بخشی از متن:سبک و ساخت  خانه ها در دوران قاجار اصفهاني و درونگرا مي باشد و شامل اندروني و بيروني است و قرينگي در اکثر اين خانه ها رعايت شده. آجر:بيشترين…

تاسیسات مکانیکی در تونل

پروژه تاسیسات مکانیکی تونل,تااسیسات تونل,تاسیات تهویه حفاری تونل,تاسیسات تهویه تونل,تاسیسات حفاری تول,تاسیسات داخلی تونل,تاسیسات مکانیکی تهویه تونل,محاسبات تاسیسات مکانیکی تونل دانلود فایل تاسیسات مکانیکی در تونل دانلود فایل بخشی از متن:به علت وجود آلودگی حاصل از آتشباری، گرد و غبار…

مطالعه عددي تاثير ميدانهاي الكترو مغناطيس بر روي جدايي جريان در ايرفویل

بررسی جدايي جريان در ايرفويل,پایان نامه مکانیک جریان در ایرفویل,تاثير ميدان الكترو مغناطيس بر جدایی جریان,تاثیر میدان مغناطیسی بر,تاثیر میدان مغناطیسی بر ایرفویل,جدایی جریان در ایرفول,مطالعه عددي جدایی جریان ایرفویل,مطالعه عددي جریان ایرفول دانلود فایل مطالعه عددي تاثير ميدانهاي الكترو…

پرسشنامه ارزیابی ابعاد مدیریت دانش در سازمان

ابعاد دانش سازمانی,ابعاد مدیریت دانش,بهره برداری از دانش,پرابست,پرسشنامه مدیریت,پرسشنامه مدیریت دانش,تسهیم دانش,خلق دانش,دانش صریح,دانش ضمنی,دانلود پرسشنامه,سنجش ابعاد مدیریت دانش,مدیریت دانش,نانونکا دانلود فایل پرسشنامه ارزیابی ابعاد مدیریت دانش در سازمان دانلود فایل توضیحات:ابعاد مورد ارزیابی مدیریت دانش در این پرسشنامه عبارتند…

تحقيق آزمايشهاي روانشناسي

آزمايش روانشناسی,آزمايشهاي روانشناسي,اثر پس تصویری,اثر کار مضاعف,اثرپس تصویری,انواع آزمايشات روانشناسی,تأثیرآگاهی از نتایج برعملکرد,تاثیر حواسپرتی بر کارآیی,تست های روانشناسی,تضاد و پس تصویرها,دانلود تحقيق,كار تحقيقي روانشناسي,یادگیری از دانلود فایل تحقيق آزمايشهاي روانشناسي دانلود فایل فهرست آزمايشات:آزمایش 1 تأثیرآگاهی از نتایج برعملکردآزمایش2 اثر…

پلان ساختمان 1 طبقه، واحد 40 متری

پلان 1 طبقه 40 متری,پلان آماده 1 طبقه,پلان آماده ساختمان,پلان اتوکد,دانلود پلان اتوکد,دانلود پلان ساختمان 1 طبقه,دانلود پلان معماری,دانلود نقشه اتوکد ساختمان,دانلود نقشه ساختمان,نقشه اتوکد,نقشه اتوکد ساختمان دانلود فایل پلان ساختمان 1 طبقه، واحد 40 متری دانلود فایل توضیحات:اتوکد پلان…

سورس بازی hangman یا Vjesala

hangman,دانلود بازی سی شارپ,دانلود برنامه هنگ من,دانلود برنامه هنگمن,سورس بازی hang man,سورس بازی Vjesala,سورس بازی سی شارپ,سورس بازی هنگ من,سورس بازی هنگمن,سوری بازی هنگمن دانلود فایل سورس بازی hangman یا Vjesala دانلود فایل توضیحات:سورس کامل بازی hangman یا Vjesala به…

استراتژی امواج رادیویی RFID به عنوان ابزاری موثر در بهبود عملکرد سازمان

RFID,استراتژی امواج رادیویی,استراتژی بهبود عملکرد سازمانی,استراتژی عملکرد سازمان,امواج RFID,امواج رادیویی,بهبود عملکرد سازمان,تحقیق رشته مدیریت,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,مقاله مدیریت دانلود فایل استراتژی امواج رادیویی RFID به عنوان ابزاری موثر در بهبود عملکرد سازمان دانلود فایل  بخشی از چکیده: ظهور فناوری امواج رادیویی…

پاورپوینت جستجو کردن اطلاعات در اینترنت

آشنایی با موتورهای جستجو,آموزش جستجو در اینترنت,انواع موتورهای جستجوگر,پاورپوینت جستجوی اطلاعات در اینترنت,دانلود پاورپوینت موتور جستجو,دانلود پاورپوینت موتورهای جستجو,روش جستجوی اطلاعات اینترنتی,روش های جستجو در اینترنت,معرفی موتورهای جستجو دانلود فایل پاورپوینت جستجو کردن اطلاعات در اینترنت دانلود فایل بخشی از…

گزارش كارآموزي مکانیک، تعمير خودرو

پروژه کارآموزی تعمیر ecu,پروژه کارآموزی مکانیک,دانلود پروژه کارآموزی,دانلود کارآموزی موتور خودرو,دانلود گزارش کارآموزی,کارآموزی برق خودرو,کارآموزی تعمیرگاه آفتاب,کارآموزی رشته مکانیک,گزارش کارآموزی تعمیر خودرو,گزارش کارآموزی مکانیک دانلود فایل گزارش كارآموزي مکانیک، تعمير خودرو دانلود فایل قسمتی از متن:مقدار مكش هوا در موتور…

پروپوزال بررسي و مقايسه رضايت مندي مشتريان بانكها

پروپوزال بررسي و مقايسه رضايت مندي مشتريان بانكها رفتن به سایت اصلی پروپوزال بررسي و مقايسه رضايت مندي مشتريان بانكهاي متعارف (دولتی و خصوصی) و صندوقهاي قرض الحسنه شهر ....بيان مسئله:ظهور رضايت مشتري در موسسات مالي به صورت گسترده اي…

گزارش کارآموزی کاشی سازی سپهر

دانلود پروژه کارآموزی کاشی,دانلود کارآموزی تولید کاشی سپهر,دانلود گزارش کار کاشی سپهر,دانلود گزارش کارورزی,کارآموزی کاشی سازی سپهر,کارورزی کاشی سازی سپهر,گزارش کارآموزی آجر نسوز,گزارش کارآموزی کارخانه کاشی,گزارش کارآموزی کاشی سپهر دانلود فایل گزارش کارآموزی کاشی سازی سپهر دانلود فایل بخشی از…

سورس كد و برنامه اجرايي پروژه به زبان اسمبلي (دریافت حرف و چاپ)

برنامه نويسي اسمبلی,پروزه آماده اسمبلی,پروژه اسمبلي,پروژه اسمبلی دریافت حرف یک کلمه,پروژه اسمبلی دریافت یک حرف,پروژه برنامه نویسی,پروژه چاپ کامل کلمه در اسمبلی,دانلود کد سورس برنامه نویسی,سورس کد پروژه اسمبلی,کد سورس برنامه اسمبلی دانلود فایل سورس كد و برنامه اجرايي پروژه…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *