محیط رسوبی و چرخه های رسوبگذاری نهشته های آواری کرتاسه زیرین در برش کوه شاخه نبات (شمال اصفهان)

پایان نامه ارشد زمین شناسی,پایان نامه بررسی برش کوه شاخه نبات,پایان نامه چرخه های رسوبگذاری,پایان نامه نهشته آواری کرتاسه زیرین,پایان نامه نهشته های آواری کرتاسه,رخساره های سنگی,رسوب شناسی,سنگ شناسی رسوبی,عناصر ساختاری رسوبی,کرتاسه زیرین
دانلود فایل محیط رسوبی و چرخه های رسوبگذاری نهشته های آواری کرتاسه زیرین در برش کوه شاخه نبات (شمال اصفهان)

دانلود فایل

چکیده:در این پژوهش لیتوفاسیس ها، عناصر ساختاری، محیط رسوبگذاری و چرخه های رسوبگذاری در برش کوه شاخه نبات واقع در شمال اصفهان  با ضخامت 385 متر مورد بررسی قرار گرفته است. براساس موقعیت چینه شناسی این برش، سن کرتاسه زیرین برای این برش پیشنهاد می گردد. این توالی با توجه به ویژگی های لیتولوژیکی از جمله ضخامت لایه ها وجنس آنها به 14 واحد مجزا تقسیم شده است. مطالعات سنگ شناسی که به صورت ماکروسکوپی در بخش آواری این توالی صورت گرفت منجر به شناسایی 9 رخساره سنگی که شامل گروههای رخساره ای درشت دانه (Gh ,Gmm ,Gcm ,Gt)، متوسط دانه (Sh, SpSm, St, Sl) است و همچنین 5 عنصر ساختاری (CH، GB، SB، LA، LS) گردید. براساس مطالعات پتروگرافی، 11 پتروفاسیس ماسه سنگی که غالباً فلدسپاتیک لیت آرنایت، لیتیک آرکوز و آرکوز و 5 رخساره مخلوط آواری- کربناته شناسایی شد. تغییرات عمودی رخساره ها در برش مورد مطالعه، وجود رخساره ها و عناصر ساختاری در کنار هم و مقایسه آنها با محیط های رسوبی امروزی و قدیمی بیانگر این موضوع است که سنگ های کرتاسه زیرین در یک محیط دلتایی از نوع دلتای گیلبرت که به سه بخش دشت دلتایی، جلوی دلتا و انتهای دلتا تقسیم می شود، نهشته شده است. با توجه به تغییرات نسبی سطح آب دریا در زمان تشکیل این توالی ها و مطالعات چینه شناسی سکانسی، منجر به شناسایی سه چرخه رسوبی بزرگ مقیاس که هر چرخه از قسمت انتهای دلتا آغاز و با بخش Foresets به پایان می رسد.واژگان کلیدی: کرتاسه زیرین، رخساره های سنگی، عناصر ساختاری، محیط رسوبی، چینه شناسی سکانسیفهرست مطالب:چکیده  فصل اول: کلیات تحقیق1-1- بیان مسأله  1-2- اهداف پژوهش 1-3- موقعیت تکتونیکی 1-4- ویژگی های آب و هوایی منطقه مورد مطالعه  1-5- موقعیت جغرافیایی و راه های ارتباطی منطقه مورد مطالعه  فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده2-1- مقدمه  2-2- زون سنندج- سیرجان  2-3- کرتاسه زیرین در ایران مرکزی  2-4- پیشینه مطالعاتی رسوبات کرتاسه زیرین  فصل سوم: مواد و روش ها3-1- مقدمه  3-2-2- گردآوری داده ها به روش صحرایی  3-2-3- مطالعات آزمایشگاهی  3-2-4- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات  فصل چهارم: یافته های تحقیق و تحلیل آنها4-1- سنگ چینه نگاری رسوبات کرتاسه زیرین در برش کوه شاخه نبات  4-2- رخساره های سنگی  4-2- 1- رخساره کنگلومرای کلست ساپرتد دارای لایه بندی افقی(Gh)  4-2- 2- رخساره  کنگلومرای ماتریکس پشتیبان توده ای (Gmm)  4-2- 3- رخساره های کنگلومرای کلست دانه پشتیبان توده ای (Gcm)  4-2- 4- رخساره کنگلومرای دانه پشتیبان دارای لایه بندی مورب تراف (Gt)  4-2- 5- رخساره ماسه سنگی دارای طبقه بندی مورب مسطح(Sp)  4-2- 6- رخساره ماسه سنگ توده ای(Sm)  4-2- 7- رخساره ماسه سنگ با لایه بندی افقی (Sh)  4-2- 8- رخساره های ماسه سنگ دارای طبقه بندی مورب عدسی (St)  4-2- 9- رخساره ماسه سنگ دارای لایه بندی مورب با زاویه کمتر از 15 درجه(Sl)  4-3- عناصر ساختاری رسوبات آواری کوه شاخه نبات  4-3-1- عنصر ساختاری پر کننده کانال (CH)  4-3-2- عنصر ساختاری اشکال بستری و بارهای گراولی (GB)  4-3-3- عنصر ساختاری بستر ماسه ای (SB)  4-3-4- عنصر ساختاری رسوبگذاری جانبی (LA)  4-3-5- عنصر ساختاری ورقه های ماسه ای لامیناسیون دار (LS)  4-4- پتروفاسیس رسوبات آواری  4-4-1- پتروفاسیس (PF1)  4-4-2- پتروفاسیس (PF2)  4-4-3- پتروفاسیس (PF3)  4-4-4- پتروفاسیس (PF4)  4-4-5- پتروفاسیس (PF5)  4-4-6- پتروفاسیس (PF6)  4-4-7- پتروفاسیس (PF7)  4-4-8- پتروفاسیس (PF8)  4-4-9- پتروفاسیس (PF9)  4-4-10- پتروفاسیس (PF10)  4-4-11- پتروفاسیس (PF11)  4-5- رخساره مخلوط آواری – کربناته  فصل پنجم: نتایج                  5-1- مقدمه  5-2- مدل رسوبی نهشته های کرتاسه زیرین  5-2-1- مدل رسوبی دلتای بادزنی نوع گیلبرت نهشته های آواری کرتاسه زیرین در برش مورد مطالعه5-2-1-1- زیرمحیط Proximal fan delta5-2-1-2- زیرمحیط Mid fan delta5-2-1-3- زیرمحیط Transition zone5-2-1-4- زیرمحیط Delta front  5-3- چرخه های رسوبی نهشته های کرتاسه زیرین در کوه شاخه نباتفهرست منابع  چکیده انگلیسی  فهرست اشکال

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
پایان نامه چرخه های رسوبگذاری پایان نامه نهشته های آواری کرتاسه پایان نامه نهشته آواری کرتاسه زیرین پایان نامه بررسی برش کوه شاخه نبات پایان نامه ارشد زمین شناسی رسوب شناسی سنگ شناسی رسوبی کرتاسه زیرین رخساره های سنگی عناصر ساختاری رسوبی

مقاله بیوسورفاکتانت ها در کشاورزی

biosurfactants,آفت کش,بهبود کیفیت خاک,بیو سورفاکتانت,پاتوژن گیاه,تصفیه خاک,حذف پاتوژن گیاه,کاربرد بیو سورفاکتنت,کشاورزی پایدار,متاژنومیک,مقاله بیو سور فاکتنت دانلود فایل مقاله بیوسورفاکتانت ها در کشاورزی دانلود فایل چکیده:افزایش بهره وری کشاورزی برای تأمین تقاضای رو به رشد انسان دغدغه اصلی هر کشور ها…

پروپوزال بررسی رابطه بین سکوت سازمانی و رفتار مدنی سازمانی

پایان نامه آماده مدیریت,پایان نامه ارشد مدیریت,پایان نامه رفتار مدنی سازمانی,پایان نامه سکوت سازمانی,پروپوزال آماده مدیریت,پروپوزال ارشد مدیریت,پروپوزال رفتار مدنی سازمانی,پروپوزال سکوت سازمانی,دانلود پایان نامه مدیریت,دانلود پروپوزال مدیریت دانلود فایل پروپوزال بررسی رابطه بین سکوت سازمانی و رفتار مدنی سازمانی…

گزارش کارآموزی نگهداری و تعمیرات (نت) شركت صنايع چدن پارس

پروژه کارآموزی نگهداری و تعمیرات,سیستم نگهداری صنايع چدن پارس,کارآموزی سیستم نگهداری و تعمیرات,کارآموزی شركت صنايع چدن پارس,کارآموزی صنايع چدن پارس,کارآموزی نت شرکت چدن پارس,کارآموزی نت صنايع چدن پارس,کاراموزی تعمیرات صنايع چدن پارس,گزارش کار دانلود فایل گزارش کارآموزی نگهداری و تعمیرات…

پاورپوینت رابطه بین کاربرد فناوری اطلاعات و عملکرد بازاریابی

پاورپوینت رابطه بین کاربرد فناوری اطلاعات و عملکرد بازاریابی رفتن به سایت اصلی رابطه بین کاربرد فناوری اطلاعات و عملکرد بازاریابی   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: رابطه بین کاربرد فناوری اطلاعات و عملکرد بازاریابی

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان لنگرود (واقع در استان گیلان)

استان گیلان,شیپ فایل محدوده سیاسی,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان لنگرود,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ها,شیپ فایل مرز شهرستان ها,نقشه محدوده سیاسی شهرستان ها,نقشه مرز شهرستان ها,نقشه ی محدوده سیاسی دانلود فایل شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان لنگرود (واقع در استان…

مدیریت منابع انسانی رشته مدیریت دولتی

مدیریت منابع انسانی رشته مدیریت دولتی رفتن به سایت اصلی مدیریت منابع انسانی رشته مدیریت دولتی کتاب های خلاصه منابع  رشته مدیریت دولتی همراه با مجموعه تست با پاسخنامه تشریحی برای کنکوریها فصل اول : کلیات  مدیریت منابع انسانی را…

مقاله شناخت و ویژگی های فناوری های نوین ارتباطی

مقاله شناخت و ویژگی های فناوری های نوین ارتباطی رفتن به سایت اصلی عنوان شناخت و ویژگی های فناوری های نوین ارتباطی رشته مرتبط با درس رسانه های الکترونیک تعداد صفحه 40 فرمت DOC(ورد) قیمت(تومان) 6500 خرید و دانلود موضوع…

بررسی تأثیر ثبت آنی اسناد در نظام حقوقی ایران

بررسی تأثیر ثبت آنی اسناد در نظام حقوقی ایران رفتن به سایت اصلی   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: بررسی تأثیر ثبت آنی اسناد نظام حقوقی ایران

بررسی انواع هارد دیسک

انواع هارد دیسک,بررسی هارد دیسک,پایان نامه هارد دیسک,پروژه انواع هارد دیسک,پروژه هارد دیسک,فناوری هارد دیسک,هارد دیسک IDE,هارد دیسک SATA دانلود فایل بررسی انواع هارد دیسک دانلود فایل بخشی از متن:ديسك سخت با هارد ديسك منبع و محل ذخيره تمام برنامه…

اصول طراحی هیدرو سیکلون های جداکننده جامد از مایع در آب و فاضلاب

اصول طراحی هیدروسیکلون ها,پایان نامه پتروشیمی هیدروسیکلون,پایان نامه طراحی هیدروسیکلون,پروژه طراحی هیدروسیکلون,هیدروسیکلون جامد از مایع در آب,هیدروسیکلون جامد از مایع در فاضلاب,هیدروسیکلون جداکننده جامد از مایع,هیدروسیکلون های جداکننده دانلود فایل اصول طراحی هیدرو سیکلون های جداکننده جامد از مایع در…

دانلود کتاب مباني بيوتكنولوژي و كشت بافت گياهي -محسن فرشادفر و غلامرضا بخشي خانيكي- پیام نور -pdf

دانلود کتاب مباني بيوتكنولوژي و كشت بافت گياهي -محسن فرشادفر و غلامرضا بخشي خانيكي- پیام نور -pdf رفتن به سایت اصلی دانلود کتاب مباني بيوتكنولوژي و كشت بافت گياهي محسن فرشادفر و غلامرضا بخشي خانيكي پیام نورشامل 339 صفحه با فرمت…

دانلود پروژه و سورس مدیریت کتابخانه به زبان سی شارپ

دانلود پروژه و سورس مدیریت کتابخانه به زبان سی شارپ رفتن به سایت اصلی تعریف عضو جدیدحذف عضویتویرایش عضو دلخواهتعریف کتاب جدیدحذف کتاب از کتابخانهویرایش مشخصات کتابسیستم امانت کتابسیستم تحویل کتابگزارش دهی   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: کتابخانه…

اثر پوشش دهي بر ضخامت و خصوصيات پوشش پلاستيسول پي وي سي برروي فولاد CK45 در روش غوطه وري گرم

پوشش مياني,پي وي سي پلاستيسول P P,تحقیق ریخته گری,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,دماي پيشگرم,زمان پخت,زمان غوطه وري,سرعت خروج,فولاد CK45,مايع پلاستيسول,مقاله متالوژی دانلود فایل اثر پوشش دهي بر ضخامت و خصوصيات پوشش پلاستيسول پي وي سي برروي فولاد CK45 در روش غوطه وري…

پرسشنامه استانداردهای حرفه معلمی

ارزیابی استانداردهای حرفه ای معلم,ارزیابی استانداردهای معلمی,پرسشنامه آیداهو حرفه معلمی,پرسشنامه استاندارد معلمی,پرسشنامه دانشگاه آیداهو,دانلود پرسشنامه حرفه معلمی,سنجش استاندارد حرفه معلمی,سنجش استانداردهای معلمی,سنجش حرفه ای معلمی دانلود فایل پرسشنامه استانداردهای حرفه معلمی دانلود فایل توضیحات:پرسشنامه استانداردهای حرفه معلمی در سال 2000…

تحقيق مسئوليت ظهر نويس در قانون چك

تحقيق مسئوليت ظهر نويس در قانون چك,تحقیق رشته حقوق,حقوق چک,دانلود تحقیق,شرایط حقوق پشت نویسی چک,شرایط حقوقی چک,ظهر نويسي چك,ظهرنويسي,قانون چك,قانون چک,قوانین پشت نویسی چک,مسئوليت ظهر نويسي دانلود فایل تحقيق مسئوليت ظهر نويس در قانون چك دانلود فایل چكيده:اصولاً چك وسيله…

تصفيه فاضلاب و پساب صنايع غذايي

پایان نامه تصفیه پساب صنایع غذایی,پایش پساب صنایع غذ,پروژه تصفيه فاضلاب صنايع غذايي,پروژه کنترل فاضلاب صنایع غذایی,تصفیه پساب صنایع غذایی,فاضلاب صنایع غذایی,فرایند تصفیه فاضلاب صنایع غذایی,فرایند تصفیه فاضلاب مواد غذایی,کنترل پساب صنایع غذایی دانلود فایل تصفيه فاضلاب و پساب صنايع…

لیست شرکتهای نمایشگاه شکلات 2016

لیست شرکتهای نمایشگاه شکلات 2016 رفتن به سایت اصلی دانلود لیست شرکتهای تولید شکلات و شیرینی شرکت کننده در نمایشگاه شیرینی و شکلات  2016(1395)به همراه تلفن کارخانه و دفتر فروش و  نام مدیر و شماره همراه و آدرس می باشد…

مجموعه ای از بهترین مقالات عمران در تمام زمینه ها

مجموعه ای از بهترین مقالات عمران در تمام زمینه ها رفتن به سایت اصلی سلام عرض میکنم به کلیه دانشجویان رشته عمران   مجموعه کاملی از مقالات رشته عمران را برای شما عزیزان قراردادیم  دیگر لازم نیست وقت مفید و ارزشمند…

پاورپوینت آلودگی هوا در اصفهان و تبریز

پاورپوینت آلودگی هوا در اصفهان و تبریز رفتن به سایت اصلی   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: پاورپوینت آلودگی هوا اصفهان تبریز

پرسشنامه اثر بخشی رهبری

اثربخشی رهبری,ارزیابی اثربخشی رهبری,پرسشنامه اثربخشی رهبری,پرسشنامه سنجش اثربخشی رهبری,پرسشنامه مقیاس اثربخشی رهبری,دانلود پرسشنامه ارزیابی رهبری,سنجش اثربخشی رهبری,مقیاس اثربخشی رهبری دانلود فایل پرسشنامه اثر بخشی رهبری دانلود فایل توضیحات:این پرسشنامه حاوی 36 سوال جهت سنجش برداشت کارکنان از اثربخشی رهبری مدیرشان…

گزارش كارآموزي مکانیک، تعمير خودرو

پروژه کارآموزی تعمیر ecu,پروژه کارآموزی مکانیک,دانلود پروژه کارآموزی,دانلود کارآموزی موتور خودرو,دانلود گزارش کارآموزی,کارآموزی برق خودرو,کارآموزی تعمیرگاه آفتاب,کارآموزی رشته مکانیک,گزارش کارآموزی تعمیر خودرو,گزارش کارآموزی مکانیک دانلود فایل گزارش كارآموزي مکانیک، تعمير خودرو دانلود فایل قسمتی از متن:مقدار مكش هوا در موتور…

نقشه ی زمین شناسی استان البرز

شیپ فایل زمین شناسی,شیپ فایل زمین شناسی استان,شیپ فایل سازندهای استان,شیپ فایل لیتولوژی استان,نقشه زمین شناسی,نقشه زمین شناسی استان,نقشه لیتولوژی استان,نقشه ی زمین شناسی استان البرز,نقشه ی سازند ها دانلود فایل نقشه ی زمین شناسی استان البرز دانلود فایل توضیحات:این…

گزارش کارآموزی حسابداری بیمه تامین اجتماعی

دانلود پروژه کارآموزی حسابداری,دانلود کارآموزی رشته بیمه,دانلود گزارش کارورزی حسابداری,کار آموزی حسابداری بیمه,کارآموزی بیمه تامین اجتماعی,کارآموزی رشته حسابداری بیمه,کارورزی حسابداری بیمه,گزارش کارآموزی حسابداری,گزارش کارآموزی رشته حسابداری دانلود فایل گزارش کارآموزی حسابداری بیمه تامین اجتماعی دانلود فایل بخشی از متن:از آنجائيكه…

نقشه ی زمین شناسی استان کرمانشاه

شیپ فایل زمین شناسی,شیپ فایل زمین شناسی استان,شیپ فایل سازندهای استان,شیپ فایل لیتولوژی استان,نقشه زمین شناسی,نقشه زمین شناسی استان,نقشه لیتولوژی استان,نقشه ی زمین شناسی استان کرمانشاه,نقشه ی سازند ها دانلود فایل نقشه ی زمین شناسی استان کرمانشاه دانلود فایل توضیحات:این…

سقف شیشه ای

سقف شیشه ای رفتن به سایت اصلی   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: سقف شیشه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *