پروژه استفاده از داده كاوی در شناسايي تصاوير چهره

Data mining,Face recognition,Genetic,neural network,SVM,الگوریتم,الگوریتم ژنتیک,پایگاه داده,پردازش تصویر,پروژه پردازش تصویر,پروژه تشخصی چهر,پروژه داده کاوی,پروژه نرم افزار,تشخیص الگو,تشخیص چهره,داده کاوی,شبکه عصبی,مهندسی کامپیوتر
دانلود فایل پروژه استفاده از داده كاوی در شناسايي تصاوير چهره

دانلود فایل

چکیده:تشخیص چهره همواره بعنوان یکی از مقبول‌ترین روشهای بیومتریک شناخته شده است. اما علیرغم اهمیت مبحث تشخیص هویت مبتنی بر چهره، بسیاری از روش‌ها و الگوریتم‌های موجود، تنها تحت شرایط کنترل شده و با وجود تصاویر نرمال، قادر به کسب نتایج مناسب می‌باشند. درحالی که در کاربرد‌های واقعی، همواره با تغییرات چهره و چالش‌ها و پوشیدگی‌های موضعی در تصویر مواجه‌ هستیم.در تشخیص چهره مشکلاتی وجود دارد که موجب انتخاب کاندیدهای اشتباه بعنوان چهره می‌شود و یا اینکه ناحیه‌ای از تصویر که شامل چهره است را نادیده می‌گیرد. از جمله مشکلات تشخیص چهره چالش پوشیدگی موضعی است که سه مورد آن عبارتند از: پوشیدگی موضعی بوسیله عینک، ریش، سبیل و موی سر و همچنین سایز بزرگ تصایر ورودی موجب کاهش سرعت پردازش و عدم اجرای بسیاری از الگوریتم‌ها روی تصاویر با سایز بزرگ می‌شود، مشکل دیگر چرخش سر در تصویر می‌باشد. با توجه به اهمیت چالش پوشیدگی موضعی در تشخیص چهره و عدم موفقیت رویکر‌های کلی نگر در حل آن و چرخش سر و سایز بزرگ تصویر، در این تحقیق به منظور حل این معضلات، از سه الگوریتم که در این زمینه دارای دقت بسیار بالایی در رفع چالشهای فوق می‌باشند استفاده شده است که عبارتند از: الگوریتم داده کاوی مافیا که ویژگی‌های اصلی چهره را بطور بسیار دقیق مشخص می‌کند و الگوریتم ژنتیک که مشکلات پوشیدگی موضعی را مرتفع می‌سازد و الگوریتم ماشین پشتیبانی بردار بر اساس درخت جستجوی دودویی که الگوریتم معروف و دقیق و سریعی می‌باشد. به منظور ارزیابی کارایی روش فوق، مجموعه آزمایشاتی به‌کمک پایگاه داده ای از تصاویر انجام گرفته است. ارائه نتایج امیدبخش در حضور شش چالش فوق، در مقایسه با موفق‌ترین روش‌های موجود، نشان دهنده بهبود چشمگیری در نرخ تشخیص چهره می‌باشد. کلمات کلیدی: شناسایی چهره، ویژگی‌های الگو، ویژگی‌های الگو با ماکزیمم تکرار، داده کاوی، ماشین پشتیبانی بردارفهرست مطالب:1- مقدمه 2- اصول و روش­های تشخیص چهره 2-1- روش‌های بر اساس دانش و ویژگی‌های ثابت 2-1-1- روش‌ بالا به پایین بر اساس دانش۲-1-1-1- دیدگاه یانگ و هانگ۲-1-2- روش پایین به بالا براساس ویژگی2-1-2-1- ویژگی‌های چهره2-1-2-1-1- دیدگاه سیروهی2-1-2-1-2- دیدگاه چتوریکو و لرچ2-1-2-1-3- دیدگاه لونگ2-1-2-1-4- دیدگاه یو و سیپولا2-1-2-2- بافت وترکیب2-1-2-2-1- رویکرد آوجستیجن و سکوفسا2-1-2-3- رنگ پوست2-1-2-3-1- دیدگاه ساکس و فولدس2-1-2-3-2- دیدگاه کجلدسن و کندر2-1-2-4- تعدد ویژگی‌ها2-1-2-4-1- دیدگاه یاچیدا۲-۲- تطبیق با الگو۲-۲-1- الگوهای از پیش تعریف شده۲-۲-1-1- دیدگاه ساکای۲-۲-1-2- دیدگاه کرا۲-۲-1-3- دیدگاه سینها۲-۲-۲- الگوهای دگردیس‌پذیر۲-۲-۲-1- دیدگاه لانیتیس۲-۲-۲-2- دیدگاه کوتس و تیلور2-3- روش‌های بر اساس ظاهر2-3-1- Eigenfaces2-3-1-1- دیدگاه تورک و پنتلند۲-۳-۲- روش‌های براساس توزیع۲-۳-۲-1- دیدگاه سانگ و پجیو3-۳-۲- شبکه‌های عصبی3-۳-۲-1- دیدگاه آگوی3-۳-۲-2- دیدگاه ویلانت2-3-4- روش ماشین پشتیبانی بردار2-3-5- شبکه اسپارس2-3-5-1- دیدگاه یانگ2-3-6- طبقه‌بندی نایوبیز2-3-6-1- دیدگاه ریکت2-3-7- Model Hidden Markov2-3-8- رهیافت تئوری اطلاعات2-3-8-1- دیدگاه بریمان2-3-9- یادگیری استقرایی2-3-9-1- دیدگاه دوتا و جین3- بررسی چالش­های تشخیص چهره و انواع آن 3-1- چالش‌های تشخیص چهره2-۳- فاز آموزش3-2-1- پیش پردازش تصویر3-2-1-1- نرمالیزه کردن تصویر3-2-1-2- رفع مشکل تصاویر ورودی در سایزهای بزرگ3-2-1-3- رفع مشکل چرخش سر در تصویر3-2-2- یافتن الگوی ویژگی‌های مثبت و منفی3-2-2-1- بکارگیری الگوریتم داده کاوی مافیا در استخراج ویژگی3-2-2-2- استخراج ویژگی‌های مثبت و منفی3-2-3- ساخت شناساگر چهره3-2-3-1- الگوریتم ژنتیک3-2-3-1-1- الگوریتم ژنتیک در شناسایی چهره‌های تحت پوشیدگی با عینک و ریش و سبیل و پس زمینه‌های درهم و برهم3-2-3-2- ویژگی‌های چهره3-2-3-3- Kd-tree SVM3-2-3-3-1- الگوهاي تفكيك پذير خطي3-2-3-3-2- يافتن ابر صفحه‌ي بهينه3-2-3-3-3- ابرصفحه‌ي بهينه براي الگوهاي غيرقابل تفكيك3-2-3-3-4- Kd-tree3-3- فاز تشخیص4- پایگاه داده ­ها 4-1- انتخاب پایگاه داده‌های آموزشی 4-2- ارزیابی و بررسی عملکرد انواع تشخیص لبه در نرمالیزه کردن تصویر4-3- ارزیابی و بررسی نتایج عملکرد الگوریتم داده کاوی مافیا4-3-1- نتیجه آزمایش عملکرد الگوریتم داده کاوی مافیا4-4- ارزیابی و بررسی عملکرد استاندارد سازی تصاویر در سایزهای بزرگ4-5- ارزیابی و بررسی رفع چالش چرخش سر در تصویر4-5-1- نتایج آزمایش چرخش سر در تصویر4-6- ارزیابی و بررسی عملکرد الگوریتم ژنتیک4-6-1- الگوریتم ژنتیک4-6-2- ارزیابی و بررسی الگوریتم ژنتیک در شناسایی چهره‌های تحت پوشیدگی با عینک 4-6-3- ارزیابی و بررسی الگوریتم ژنتیک در شناسایی چهره‌های تحت پوشیدگی با ریش و سبیل4-6-4- ارزیابی و بررسی الگوریتم ژنتیک در شناسایی چهره‌های با پس زمینه‌های درهم و برهم5- نتیجه‌گیری

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
داده کاوی پردازش تصویر تشخیص چهره الگوریتم مهندسی کامپیوتر پایگاه داده شبکه عصبی تشخیص الگو پروژه نرم افزار الگوریتم ژنتیک Data mining Neural network SVM Face recognition Genetic پروژه پردازش تصویر پروژه تشخصی چهر پروژه داده کاوی

کتاب افت فشار اصطکاکی در خطوط لوله انتقال گاز

اصطکاک خطوط گاز,اصطکاک خطوط لوله انتقال گاز,اصطکاک در خطوط انتقال گاز,افت فشار اصطکاکی در خطوط لوله انتقال گاز,افت فشار در خطوط گازی,بررسی اصطکاک خطوط انتقال گاز,بررسی اصطکاک در خطوط گاز,دانلود کتاب,دانلود کتاب افت فشار اصطکاکی دانلود فایل کتاب افت فشار…

پلان آماده اتوکد، پلان ساختمان

پلان آماده اتوکد,پلان آماده ساختمان,پلان آماده معماری,پلان اتوکد,پلان اتوکد ساختمان,پلان ساختمان,پلان معماری,دانلود پلان معماری,دانلود نقشه اتوکد,نقشه اتوکد آماده,نقشه اتوکد ساختمان دانلود فایل پلان آماده اتوکد، پلان ساختمان دانلود فایل توضیحات:دانلود پلان آماده اتوکد، پلان ساختمان   پرداخت و دریافت فایل…

شیپ فایل محدوده سیاسی استان تهران

دانلود شیپ فایل,شیپ فایل,شیپ فایل آماده,شیپ فایل استان تهران,شیپ فایل محدوده سیاسی استان تهران,لایه GIS محدوده سیاسی استان تهران,محدوده سیاسی استان تهران,مرز استان تهران,مرز استانهای کشور دانلود فایل شیپ فایل محدوده سیاسی استان تهران دانلود فایل این فایل شامل محدوده…

مدیریت زمان

برآورد زمانی,برنامه ریزی مدیریتی,تحقیق مدیریت,تحقیق مدیریت زمان,دانلود تحقیق,زمانبدی مدیریتی,مديريت صحيح زمان,مدیریت زمان,مدیریت زمان در مدیریت,موفقيت در مديريت زمان,نقش مدیریت زمان در موفقیت,ویژگی های زمانی دانلود فایل مدیریت زمان دانلود فایل مقدمه:از زمانی که بشر به زندگی اجتماعی روی آورد, برای…

پایان نامه مواد هوشمند و کاربرد آن در پروسه های ساخت

استفاده از مواد هوشمند در فرایند ساخت,پایان نامه استفا,پایان نامه در مورد مواد هوشمند,پایان نامه رشته مواد,پایان نامه مکانیک,پایان نامه مواد پیشرفته,پایان نامه مواد هوشمند,دانلود پایان نامه,کاربرد مواد هوشمند,کاربرد مواد هوشمند در پروسه ساخت دانلود فایل پایان نامه مواد هوشمند…

استاندارد متراژ اتاق هاي بيمارستان

ابعاد استاندارد بیمارس,استاندارد اتاق هاي بيمارستان,استاندارد فضا در بيمارستان,استاندارد متراژ اتاق ها در بيمارستان,دانلود استاندارد متراژ اتاق هاي بيمارستان,دانلود متراژ اتاق هاي بيمارستان,متراژ اتاق هاي بيمارستان,معماری اتاق های بیمارستانی دانلود فایل استاندارد متراژ اتاق هاي بيمارستان دانلود فایل برخی از…

پروژه کارآفرینی تولید تابلوهای معرق کاری

پروژه کارآفرینی تابلو معرقکاری,پروژه کارآفرینی تولید تابلو معرق,دانلود طرح تولید تابلو معرق,دانلود طرح تولید معرقکاری,طرح توجیهی تولید تابلو معرق,طرح توجیهی تولید معرقکاری,طرح کارآفرینی تولید تابلو معرق,طرح کارآفرینی تولید معرق کاری دانلود فایل پروژه کارآفرینی تولید تابلوهای معرق کاری دانلود فایل…

آزمایش جذب کننده دینامیکی ارتعاشات

اندازه گیری جذب ارتعاشات,جذب ارتعاشات,جذب ارتعاشات در يك سيستم مرتعش,جذب دینامیکی,جذب دینامیکی ارتعاشات,جذب کننده دینامیکی,جذب کننده دینامیکی ارتعاشات,دانلود گزارش کار,سيستم مرتعش,گزارش آزمایشگاه ارتعاشات دانلود فایل آزمایش جذب کننده دینامیکی ارتعاشات دانلود فایل تئوري و تجزيه و تحليل آزمايش:جذب كننده ديناميكي،…

تحقیق تغذیه و سلامت

تاثیر تغذیه در سلامتی,تحقیق تغذیه سالم,تحقیق رژیم غذای سالم,تحقیق رژیم غذایی,تحقیق هرم غذایی,تغذیه درست و سلامتی,تغذیه سالم,تغذیه و سلامت,رژیم عذایی لاغری,نقش تغذیه در سلامتی,هرم غذایی,هرم غذایی و سلامت دانلود فایل تحقیق تغذیه و سلامت دانلود فایل بخشی از متن:آیا می…

بررسی تاثیر بسته بندی بر رفتار مصرف کننده

بررسی رفتار مصرف‌کننده,بسته بندی و رفتار مصرف کننده,تاثیر بسته بندی بر رفتار مشتری,تاثیر بسته بندی در محصولات غذایی,تاثیر بسته‌بندی,تحقیق بسته بند,تحقیق تاثیر بسته بندی بر مشتری,تحقیق رفتار مشتری,تحقیق رفتار مصرف کننده,رابطه بسته بندی و فروش دانلود فایل بررسی تاثیر بسته…

پرسشنامه دلبستگی به خدا

پرسشنامه بک و مک دونالد,پرسشنامه توکل به خدا,پرسشنامه دلبستگی به خدا,پرسشنامه دلبستگی به خدا بک و مک دونالد,پرسشنامه سنجش دلبستگی به خدا,دانلود پرسشنامه رابطه با خدا,مقیاس دلبستگی به خدا,مقیاس دلبستگی و رابطه به خدا,مولفه های دلبستگی به خدا دانلود فایل…

بررسی تاثیر عوامل موثر بر استقرار تجارت الکترونیک در ایران

امنیت تجارت الک,امنیت سیستم های اطلاعاتی,پایان نامه استقرار تجارت الکترونیک,پایان نامه تجارت الکترونیک,زیر ساخت تجارت الکترونیک,عوامل انسانی تجارت الکترونیک,عوامل فرهنگی تجارت الکترونیک,عوامل فنی تجارت الکترونیک,عوامل موثر بر تجارت الکترونیک دانلود فایل بررسی تاثیر عوامل موثر بر استقرار تجارت الکترونیک در…

تحقیق حقوق مالکیت و سیر تاریخی آن

اماره بودن ید,تاریخ مالکیت,تحقیق پیرامون مالکیت,تحقیق قاعدع ید و ذوالید,تحقیق کامل حقوق اموال,تعدد ایادی بر مال واحد,حاکمیت ید در حقوق,حقوق مالکیت,قاعدع ید و ذوالید,قاعده ید,قوانین حاکمیت ید,قوانین مالکیت,مصادیق ید دانلود فایل تحقیق حقوق مالکیت و سیر تاریخی آن دانلود فایل…

تحقیق کامل پیرامون حسابداری

اساس حسابداری,اصول حسابداری,پروژه حسابداری,تحقیق پیرامون حسابداری,حسابداری,دانلود تحقیق حسابداری,دانلود مقاله حسابداری,کار تحقیقی حسابداری,کلیات حسابداری,مقاله حسابداری,مقاله درمورد حسابداری,مقدمه ای بر حسابداری دانلود فایل تحقیق کامل پیرامون حسابداری دانلود فایل بخشی از مقدمه:حسابدار، در تصور اکثر مردم عامّه کسی است که تمام طول…

نقشه ی رستری جهت شیب شهرستان نیریز (واقع در استان فارس)

استان فارس,جهت شیب,جهت شیب استان ها,دانلود نقشه جهت شیب,نقشه جهت جغرافیایی,نقشه جهت شیب,نقشه جهت شیب استان ها,نقشه رستری جهت شیب,نقشه ی جهت شیب شهرستان نیریز,نقشه ی جهت شیب شهرستان ها دانلود فایل نقشه ی رستری جهت شیب شهرستان نیریز (واقع…

پایان نامه بررسی روش های بهبود امنیت در شبکه حسگر بی سیم

پایان نامه بررسی روش های بهبود امنیت در شبکه حسگر بی سیم رفتن به سایت اصلی مقدمه: در چند سال گذشته، دگرگوني مهمي در دنياي كامپيوترهاي شخصي به وجود آمده است. استفاده از خط تلفن براي ارتباط اينترنت روز به روز…

پروژه امنيت شبكه و رمز گذاري

ارتباط امن شبکه,استاندارد ر,استاندارد رمزگذاری,اصول رمزگذاری,امنيت شبكه,پایان نامه امنیت شبکه,پایان نامه رمز گذاری,پروتوکل شناسایی,پروژه رمز گذاری,تحقیق امنيت شبكه و رمزگذاري,تحقیق پیرامون امنيت شبكه و رمزگذاري,تحقیق رمز نگاری در شبکه دانلود فایل پروژه امنيت شبكه و رمز گذاري دانلود فایل بخشی…

پاورپوینت جنگ نرم

ابزار جنگ روانی,ابزار جنگ نرم,اشکال جنگ روانی,اشکال جنگ نرم,اصول جنگ روانی,اصول جنگ نرم,اهداف جنگ روانی,اهداف جنگ نرم,پاورپوینت پیرامون جنگ روانی,پاورپوینت پیرامون جنگ نرم,جنگ نرم,علل اصلی جنگ روانی,علل اصلی جنگ نرم دانلود فایل پاورپوینت جنگ نرم دانلود فایل بخشی از متن:در…

بررسی تاثیر بی سوادی و وضعیت اقتصادی والدین در یادگیری دانش آموزان ابتدایی

بررسی تاثیر بی سوادی,تاثیر سواد والدین بر فرزندان,تحقیق آثار بی سوادی والدین,نقش بی سوادی والدین بر دانش آموزان,نقش بی سوادی والدین بر فرزندان,وضعیت اقتصادی والدین,یادگیری دانش آموزان ابتدایی دانلود فایل بررسی تاثیر بی سوادی و وضعیت اقتصادی والدین در یادگیری…

سورس برنامه بزرگترین مضرب مشترک (bmm)

برنامه بزرگترین مضرب مشترک,برنامه نویسی bmm,برنامه نویسی بزرگترین مضرب مشترک,دانلود سورس سی پلاس پلاس,سورس bmm,سورس bmm در C,سورس برنامه bmm,سورس برنامه نویسی bmm,سورس بزرگترین مضرب مشترک,سورس کد bmm دانلود فایل سورس برنامه بزرگترین مضرب مشترک (bmm) دانلود فایل توضیحات:سورس برنامه…

قواعد و ترجمه متن درسهای عربی پیش دانشگاهی 2

قواعد و ترجمه متن درسهای عربی پیش دانشگاهی 2 رفتن به سایت اصلی این فایل شامل توضیح قواعد و ترجمه متن دروس پیش دانشگاهی 2 رشته انسانی بصورت خیلی ساده و آسان می باشد   پرداخت و دریافت فایل برچسب…

طرح توجيهی توليد كارتن، بسته بندي و چاپ مقوا

دانلود طرح توجیهی بسته بندی,دانلود طرح توجیهی تولید کارتون,دانلود طرح توجیهی تولیدی,دانلود طرح توجیهی چاپ,دانلود طرح توجیهی کارتون,دانلود طرح کارآفرینی دانلود فایل طرح توجيهی توليد كارتن، بسته بندي و چاپ مقوا دانلود فایل مقدمه:در توليد كارتن از ورق آماده ،…

پرسشنامه ارزيابي بهره وري در شركت ها

ارزیابی بهره وری شرکت,پرسشنامه ارزيابي بهره وري در شركت ها,پرسشنامه ارزیابی شرکت,پرسشنامه سنجش بهره وری,دانلود پرسشنامه بهره وری,سنجش بهره وری شرکت,مقیاس بهره وری شرکت,مقیاس سنجش بهره وری دانلود فایل پرسشنامه ارزيابي بهره وري در شركت ها دانلود فایل توضیحات:پرسشنامه ارزيابي…

بررسی اثربخشی دوره های آموزش IT برای معلمان

پایان نامه تاثیر دوره های ضمن خدمت,تاثیر آموزش کامپیوتر بر معلمان,تاثیر دوره آموزش IT معلمان,تاثیر دوره های کامپیوتر براي معلمان,فوايد برگزاري دوره هاي IT,کارآیی آموزش IT برای معلمان,نقش آموزش IT بر معلمان دانلود فایل بررسی اثربخشی دوره های آموزش IT…

شیپ فایل حوضه آبریز رودخانه های تالش - مرداب انزلی

دانلود شیپ فایل مرز حوضه های آبریز,شیپ فایل حوضه آبریز رودخانه های تالش,شیپ فایل محدوده حوضه های آبریز,شیپ فایل مرز حوضه های آبریز,لایه GIS حوضه های آبریز اصلی,لایه مرز حوضه های آبریز اصلی,مرز حوضه های آبریز,نقشه ی مرز حوضه های…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *