پروژه کارآفرینی کارخانه تولید لنت ترمز خودرو

پروژه تولید لنت ترمز خودرو,پروژه کارخانه لنت ترمز خودر,پروژه لنت ترمز خودرو,طرح توجیهی لنت ترمز خودرو,طرح تولید لنت ترمز خودرو,طرح کارخانه لنت ترمز خودرو,کارآفرینی تولید لنت ترمز خودرو,کارآفرینی کارخانه لنت ترمز خودرو,کارآفرینی لنت ترمز خودرو
دانلود فایل پروژه کارآفرینی کارخانه تولید لنت ترمز خودرو

دانلود فایل

خلاصه طرح:در این طرح به بررسی تولید لنت ترمز خودرو پرداخته شده است، برای بررسی طرح از روش های آماری و اقتصادی و برآورد
های مالی استفاده شده است، این طرح شامل چهار فصل میباشد، فصل اول به
بیان کلیاتی از قبیل مقدمه، تاریخچه، مجوز های قانونی مورد نیاز، وضعیت
بازار، میزان واردات و صادرات و … پرداخته است، فصل دوم به بیان روش
انجام کار پرداخته است، بازدید از واحد کاری مشابه، نیروی انسانی، نحوه
تامین سرمایه و … از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد، فصل سوم به
بررسی طرح از دیدگاه اقتصادی پرداخته است (طرح توجیهی یا BP)، عناوینی
از قبیل نیروی انسانی مورد نیاز، میزان سرمایه گذاری، مواد اولیه مورد
نیاز، ماشین آلات مورد نیاز و … از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد، در نهایت فصل چهارم به بیان نتیجه اجرای طرح می پردازد.فهرست مطالب: خلاصه طرح فصل اول: شناخت محصول    معرفي     1-نقش استراتژيك حمل و نقل در صنايع كشور و ارتباطات صنعتي و غير صنعتي بين سازمانها، ارگانها و شركت ها  2-حمل و نقل مسافران  3- افزايش روز افزون كارخانجاتمعرفي صنعت تحت كار برد    صنايع تحت كاربرد پروژه را مي توان در 2 گروه مورد بررسي قرار داد معرفي تكنولوژي از نقطه نظر منشاء    معرفي محصولات توليدي    موارد استفاده مصرف كنندگان عمده محصول    فصل دوم: شناخت و بررسي بازار     1- بررسي توليدات گذشته و وضعيت توليد كنندگان     در نوسات توليد كارخانجات لنت ترمز چند عامل  به چشم مي خورد كه در ذيل به آنها مي پردازيم 2- بررسي قيمت     3- تحليل وضعيت موجود مصرف     مصرف لنت سنگين در حال حاضر به دو بخش تقسيم مي شود 3-1-  خودروهاي سنگين موود و در حال كار در كشور  3-2- كارخانجات توليد كننده خودروهاي سنگين  4- پيش بيني مصرف آينده  4-1- روش پيش بيني  پس از محاسبات فرمول هاي رگرسيون داريم 4-2- تحليل پيش بيني  5- برآورد مصرف     پيش بيني عرضه     جدول عرضه كنندگان موجود د ذيل آورده مي شود     تحليل پيش بيني  برآورد عرضه     صادرات     سهم  بازار قابل حصول     فصل سوم: بررسي هاي فني     تعيين ظرفيت     اثر تقاضاي بازار  2- اثر مواد ورودي 3- اثر تاسيسات زير بنايي 4- اندازه واحدهاي مشابه  5- توان رهبري و سازمان دهي  6- بودجه  7- عدم تمركز  جدول توليد براي 5 سال  اول بهره برداري     تكنولوژي ( روش توليد ) و چگونگي انتخاب و تامين آن     1- پياده شدن تكنولوژي در كشور فروشنده و كشور هاي صنعتي  2- كارايي تكنولوژي در كشورهايي كه پياده شده است  3-همخواني تكنولوژي با امكانات و حساس نبودن آن نسبت به محدوديت هاي ممالك  4- منسوخ نبودن تكنولوژي 5- ميزان تجربه و سابقه صاحب تكنولوژي  و دور نماي پيشرفتهاي فني آن  6- توان جذب تكنولوژي و قابليت راهبري آن در ايران 7-سابقه فروشنده تكنولوژي در ايران و همكاريهاي بعد از فروش  8-آزادي خريدار در انتخاب سازندگان تجهيزات 9-تعهد فروشنده تكنولوژي به آموزش نيروي انساني جهت طراحي پروژه هاي جديد  10-هزينه تكنولوژي ليست مواد مصرفي  برگ مسير توليد     مباني انتخاب ماشين آلات     1-درجه انعطاف پذيري نسبت به نوع توليد، ميزان توليد، و جانشين پذيري مواد  2- درجه مكانيزاسيون و اتوماسيون  3- تواناييهاي اصلي نظير ظرفيت توليد، عمر توليد و هزينه هاي سرمايه گزاري 4- هزينه هاي بهره برداري به ازاي توليد هر واحد محصول  5- امكانات ساخت ماشين در داخل كشور  6- امكانات نگهداري و تعميرات و دسترسي به لوازم يدكي  7- تجربه و حسن شهرت سازنده  ليست ماشين آلات     تعيين  تعدادماشين آلات مورد نياز     كسر ماشين     برگ تعيين تعداد ماشين آلات     جدول مشخصات ماشين آلات     سيستم حمل و نقل كارخانه     1-تجهيزات حمل و نقل متحرك  2-تجهيزات حمل و نقل ثابت  تعيين فضاهاي مورد نياز     1-سالهاي توليد  2- فضاي مورد نياز براي آزمايشگاه  3- ساختمانها و مكانهاي رفاهي  3-1- رستوران  3-1-1- غذا خوري  3-1-3-انبار     3-2- بهداري  3-2-1-اتاق انتظار  3 -2-2- اتاق معاينه  3-2-3- سرويسها  3-2-4- انبار وسائل بهداشتي و دارو  3-3-رختكن  3-4- دستشويي  3-5- نمازخانه  3-6- سالن ورزشي  3-7- پاركينگ  3-8-نگهباني و اطلاعات  3-9- فضاي سبز  4- فضاي مورد نياز تاسيسات 5- فضاي اداري 6- تجهيزات ايمني و آتش نشاني  7- خدمات توليدي كارخانه  7-1- دريافت 7-2- ارسال  1- ساختمان امور دفتري  2- سكوي تخليه   7-3- انبارها  انبار مواد اوليه     انبار لوازم يدكي  انبار مواد مصرفي  انبار ضايعات  انبار محصول نهايي  تخمين فضاي مورد نياز انبار محصول نهاي     8- فضاي خيابانها و فضاهاي ديگر  كل فضاي كارخانه  برق مورد نياز  1-1- برق ماشين آلات  1-2- برق مورد نياز براي روشنايي 1-3- برق مورد نياز براي محوطه  كل برق مورد نياز براي كارخانه  برق مورد نياز براي كل كارخانه با  – برآورد آّب مصرفي  2-1- آب مصرفي ماشين آلات  2-2- آب مصرفي توسط كاركنان  2-3- مصرف آب براي فضاي سبز سوختها     3-1- سوخت مصرفي توسط ماشين آلات    3-2- ساير مصارف  ( I) گاز  ( II) گازوئيل  ( III) بنزين  چارت سازماني     جدول میزان حقوق و مزایای پرسنل     سيستم هاي دوران بهره برداري     نگهداري و تعميرات  نگهداري و تعميرات به دو دليل حائز اهميت است  كنترل كيفيت   بازاريابي و تبليغات  برنامه ريزي توليد و كنترل موجودي  فصل چهارم: مكان يابي اجراي طرح     مواد ورودي  2- بازار مصرف  3- نيروي انساني  4- تاسيسات زير بنايي  5- امكانات آموزشي و رفاهي  6- شرايط اقليمي و جغرافيايي  7- مسائل مالي و هزينه اي  8- سياستهاي دولت 9- تاثيري بر محيط بيروني  فصل پنجم: بررسي هاي مالي و اقتصادي     هزينه هاي ثابت سرمايه گزاري     1- زمين     2- محوطه سازي     3-ساختمان     4- تاسيسات     5- تجهيزات حمل و نقل     تخمين سرمايه ثابت طرح     هزينه انرژي هاي مصرفي در سال     هزينه سالانه نگهداري تعميرات     هزينه سالانه استهلاك     هزينه عملياتي     سرمايه درگردش 1- حسابهاي در يافتي     2- مواد اوليه  3-محصول نيمه ساخته   4- محصول نهايي  5- پول نقد  6- حسابهاي پرداختي  دارايي هاي جاري  بدهي هاي جاري  جدول نحوه سرمايه گزاري     بهره بانكي جدول هزينه هاي سالانه     تخمين قيمت فروش     تحليل شاخص هاي ارزيابي مالي و اقتصادي     1- شاخص هاي مالي  2- شاخص هاي اقتصادي  جدول سود و زيان     هزينه هاي متغير توليد     هزينه هاي ثابت ساليانه     ارزش خالص فعلي     جدول جريان نقدي     نرخ بازدهي داخلي     محاسبه نقطه سر به سري توليد     جدول بازگشت سرمايه     شاخص صرفه جويي ارزي     سهم استفاده از منابع داخلي و خارجي     ارزش افزوده     فصل ششم: اجراي پروژه     ايجاد سازمان براي اجراي طرح     (I)  نظارت كارگاهي  ( II) انجام اقدام مالي مورد نياز (III) خريد و تهيه اجناس و اقلام مورد نياز  (IV) سرپرستي فعاليتهاي اداري برنامه زمانبندي    

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
کارآفرینی لنت ترمز خودرو کارآفرینی تولید لنت ترمز خودرو کارآفرینی کارخانه لنت ترمز خودرو طرح توجیهی لنت ترمز خودرو طرح تولید لنت ترمز خودرو طرح کارخانه لنت ترمز خودرو پروژه لنت ترمز خودرو پروژه تولید لنت ترمز خودرو پروژه کارخانه لنت ترمز خودر

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان پاکدشت(واقع در استان تهران)

استان تهران,شیپ فایل محدوده سیاسی,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان پاکدشت,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ها,شیپ فایل مرز شهرستان ها,نقشه محدوده سیاسی شهرستان ها,نقشه مرز شهرستان ها,نقشه ی محدوده سیاسی دانلود فایل شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان پاکدشت(واقع در استان تهران)…

تحقیق پیرامون بازیافت انواع زباله

انواع روش بازیافت زباله,بازيافت مواد,بازیافت انواع زباله,بازیافت زباله,بازیافت زباله بعنوان کود,بازیافت زباله های پلاستیکی,بازیافت زباله و تولید بیوگاز,پلاستیک,تحقیق بازیافت زباله,تولید بیوگاز,مقاله بازیافت زباله ها,مقاله در مورد بازیافت دانلود فایل تحقیق پیرامون بازیافت انواع زباله دانلود فایل بخشی از متن:امروزه مهمترین…

بررسي عملي بودن، اعتبار، روايي و نرم يابي پرسشنامه مديريت زمان (TMQ) در بين مديران

بررسی پرسشنامه TMQ,بررسی پرسشنامه مديريت زمان,تحقیق روایی پرسشنامه TMQ,تحقیق روایی پرسشنامه مديريت زمان,عملی بودن پرسشنامه TMQ,عملی بودن پرسشنامه مديريت زمان,نرم یابی پرسشنامه مديريت زمان دانلود فایل بررسي عملي بودن، اعتبار، روايي و نرم يابي پرسشنامه مديريت زمان (TMQ) در بين…

پوشش جانوری مناطق حفاظت شده استان خراسان رضوی

باغ کشمیر,بررسی حیات وحش ایران,پارک ملی تندوره,پوشش جانوری استان خراسان رضوی,پوشش جانوری و حیات وحش,تحقیق پیرامون حیات وحش,حیات وحش مناطق حفاظت شده ایران,دانلود تحقیق پوشش جانوری,دربادام,درونه,شیر احمد,قرخود,مرزی باجگیران,هلالی,هنگام دانلود فایل پوشش جانوری مناطق حفاظت شده استان خراسان رضوی دانلود فایل…

مقایسه تکنولوژی پلاسما و تبدیل زباله به انرژی

مقایسه تکنولوژی پلاسما و تبدیل زباله به انرژی رفتن به سایت اصلی سال انتشار  2013تعداد صفحات انگلیسی 11 صفحه (3387 کلمه)تعداد صفحات ترجمه فارسی 13 صفحه ترجمه انگلیسی به فارسی، دانشگاه، پژوهشمقاله انگلیسی به همراه مقاله فارسی در قالب آفیس…

نقشه بخش های شهرستان امیدیه

بخش های شهرستان امیدیه,دانلود شیپ فایل,دانلود نقشه GIS,شیپ فایل بخش های شهرستان امیدیه,فایل جی آی اس بخشهای شهرستان امیدیه,لایه جی آی اس بخشهای امیدیه,نقشه آماده GIS,نقشه ی بخش های امیدیه,نقشه ی جی آی اس بخش های امیدیه دانلود فایل نقشه…

کاربرد مواد فعال سطحی در سنتز نانو ذرات((بسته بندی مواد غذایی))

کاربرد مواد فعال سطحی در سنتز نانو ذرات((بسته بندی مواد غذایی)) رفتن به سایت اصلی پاورپوینت کاربرد مواد فعال سطحی در سنتز نانو ذرات((بسته بندی مواد غذایی)) در حجم 46 اسلاید و قابل ویرایش و با عناوین زیر:فناوری و تکنولوژی…

کاربرد ماهوراه (انتشار امواج) و ارتباط با سکو های دریایی

ارتباط امواج با سکو های دریایی,ارتباط ماهواره با سکو های دریایی,امواج ماهواره های ارتباطی,پایان نامه امواج ارتباطی ماهواره,پایان نامه انتشار امواج ماهواره,پایان نامه کاربرد ماهوراه,پروژه انواع امواج ماهواره,ماهواره های ارتباطی سکوی دریایی دانلود فایل کاربرد ماهوراه (انتشار امواج) و ارتباط…

محیط رسوبی و چرخه های رسوبگذاری نهشته های آواری کرتاسه زیرین در برش کوه شاخه نبات (شمال اصفهان)

پایان نامه ارشد زمین شناسی,پایان نامه بررسی برش کوه شاخه نبات,پایان نامه چرخه های رسوبگذاری,پایان نامه نهشته آواری کرتاسه زیرین,پایان نامه نهشته های آواری کرتاسه,رخساره های سنگی,رسوب شناسی,سنگ شناسی رسوبی,عناصر ساختاری رسوبی,کرتاسه زیرین دانلود فایل محیط رسوبی و چرخه های…

بررسی علل وعوامل مؤثر بر عدم باز پرداخت تسهیلات اعطایی بانک

بررسی علل وعوامل مؤثر بر عدم باز پرداخت تسهیلات اعطایی بانک رفتن به سایت اصلی رشد و توسعه پایدار هرکشور مستلزم هدایت صحیح منابع مازاد پس اندازکنندگان به سمت سرمایه گذاريهاي مولد است. چنانچه منابع مازاد پس اندازکنندگان از طریق…

شناخت و بررسي شيوه دعوت رسول اكرم (ص) بر اساس حكمت، موعظه حسنه و مجادله احسن

بررسي شيوه دعوت رسول اكرم,بررسی شیوه دعوت پیامبر اسلام,پایان نامه پیامبر اسلام,تحقیق دعوت حضرت محمد,حكمت پیامبر در دعوت,شناخت شیوه پیامبر,مجادله احسن در شیوه پیامبر,موعظه حسنه رسول اکرم دانلود فایل شناخت و بررسي شيوه دعوت رسول اكرم (ص) بر اساس حكمت،…

گزارش کارآموزی طراحي و نصب شبكه LAN

پروژه طراحی شبکه Lan,کارآموزی شبکه کامپیوتر,کارآموزی کامپیوتر,کارآموزی کامپیوتر دانشکده ادبيات,کارآموزی نصب شبكه Lan,کارآموزی نصب شبکه Lan,گزارش کارآموزی شبکه,گزارش کارآموزی کامپیوتر,گزارش کارآموزی نصب شبکه دانلود فایل گزارش کارآموزی طراحي و نصب شبكه LAN دانلود فایل بخشی از متن:شبكه محلي يا (Local…

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان کلاله (واقع در استان گلستان)

استان گلستان,شیپ فایل محدوده سیاسی,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان کلاله,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ها,شیپ فایل مرز شهرستان ها,نقشه محدوده سیاسی شهرستان ها,نقشه مرز شهرستان ها,نقشه ی محدوده سیاسی دانلود فایل شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان کلاله (واقع در استان…

گزارش کارآموزی نيروگاه سيكل تركيبی نيشابور

پروژه ک,پروژه کارآموزی مکانیک نیروگاه,پروژه کارآموزی نیروگاه,تحقیق نیروگاه سیکل ترکیبی نیشابور,كارآموزی برق نیروگاه سیکل ترکیبی,کارآموزی در نيروگاه سيكل خیام,کارآموزی سیکل ترکیبی خیام,گزارش كارآموزی مکانیک نیروگاه,گزارش کارآموزی نيروگاه خیام دانلود فایل گزارش کارآموزی نيروگاه سيكل تركيبی نيشابور دانلود فایل مقدمه:نیروگاه سیکل…

نقشه ی رستری جهت شیب شهرستان بوانات (واقع در استان فارس)

استان فارس,جهت شیب,جهت شیب استان ها,دانلود نقشه جهت شیب,نقشه جهت جغرافیایی,نقشه جهت شیب,نقشه جهت شیب استان ها,نقشه رستری جهت شیب,نقشه ی جهت شیب شهرستان بوانات,نقشه ی جهت شیب شهرستان ها دانلود فایل نقشه ی رستری جهت شیب شهرستان بوانات (واقع…

پروژه تعمیر و نصب و نگهداری (هیدرو موتور)

پاورپوینت مکانیک,پاورپوینت نصب هیدروموتور,پاورپوینت نگهداری هدروموتور,پروژه,پروژه تعمیر و نصب هیدروموتور,پروژه نصب و تعمیر هیدرو موتور,پروژه هیدرو موتور,دانلود پاورپوینت,دانلود پروژه,دانلود مقاله,نگهداری هیدرو موتور دانلود فایل پروژه تعمیر و نصب و نگهداری (هیدرو موتور) دانلود فایل تعریف و تاریخچه هیدرولیک:هیدرولیک از کلمه…

طراحی عينك

SOLID WORKS,پروژه SOLID WORKS,پروژه سالیدورک,پروژه طراحی عينك,پروژه عينك در SOLID WORKS,سالیدورک,طراحی سالیدورک,طراحی سه بعدی عينك,طراحی عينك,طراحی عينك در SOLID WORKS,طراحی عينك در سالید ورک,عينك دانلود فایل طراحی عينك دانلود فایل طراحی شده در سالیدورک قابل مشاهده در SOLIDWORKS 2012 همراه…

نمونه سوالات آزمون ورودی حوزه علمیه سال 94-95

دانلود سوالات آزمون حوزه,سوالات آزمون طلبگی,سوالات آزمون ورودی حوزه,سوالات پذیرش حوزه,سوالات حوزه,سوالات ورودی حوزه 94,نمونه سوالات آزمون حوزه 94,نمونه سوالات امتحان حوزه,نمونه سوالات حوزه علمیه دانلود فایل نمونه سوالات آزمون ورودی حوزه علمیه سال 94-95 دانلود فایل توضیحات:نمونه سوالات امتحانات…

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان سمنان (واقع در استان سمنان)

استان سمنان,شیپ فایل محدوده سیاسی,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان سمنان,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ها,شیپ فایل مرز شهرستان ها,نقشه محدوده سیاسی شهرستان ها,نقشه مرز شهرستان ها,نقشه ی محدوده سیاسی دانلود فایل شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان سمنان (واقع در استان…

بررسی بیمه و کاربردهای آن

بررسی انواع بیمه,بیمه چیست,تاریخچه بیمه,تحقیق انواع بیمه,تحقیق پیرامون بیمه,تحقیق تاریخ بیمه,تحقیق در مورد انواع,کارآیی انواع بیمه,کاربرد انواع بیمه دانلود فایل بررسی بیمه و کاربردهای آن دانلود فایل مقدمه:بيمه پيماني است كه بر پايه‌ي آن شركت بيمه (بيمه‌گر) تعهد مي‌كند در…

بهبود امنیت سیستم های محاسبات ابری با استفاده از روش رمزنگاری بيضوی

Cloud computing,security in cloud,امنیت ابری,امنیت در ابر,پروژه امنیت سیستم ابری,پروژه امنیت محاسبات ابری,پروژه رمزنگاری بيضوی در امنیت ابری,خم بیضوی,رایانش ابری,رمزنگاری,شبیه ساز ابر,محاسبات ابری دانلود فایل بهبود امنیت سیستم های محاسبات ابری با استفاده از روش رمزنگاری بيضوی دانلود فایل چکیده:در…

روش تدریس، الگوهای جدید تدریس و طرح درس روزانه در کلاس درس.

روش تدریس، الگوهای جدید تدریس و طرح درس روزانه در کلاس درس. رفتن به سایت اصلی در این فایل بحث گسترده و تخصصی روش و فنون تدریس برای کارشناسان آموزش، دانشجویان رشته های علوم تربیتی در تمامی مقاطع و روانشناسان…

ارائه يك متدولوژي براي سنتز مدارهاي كوانتومي مبتني بر كتابخانه اي از اجزاي سازنده

پایان نامه دکتری کامپیوتر,پایان نامه مدارهاي كوانتومي,پروژه معماری سیستم کامپیوتری,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه کامپیوتر,سنتز مدارهاي كوانتومي,محاسبات كوانتومي,محاسبات منطقي معكوس پذير,معماری سیستم های کامپیوتری دانلود فایل ارائه يك متدولوژي براي سنتز مدارهاي كوانتومي مبتني بر كتابخانه اي از اجزاي سازنده…

تفکر سیستمی پیشرفته از زاویه ای نو

تحقیق رشته مدیریت,تفکر سیستمی,تفکر سیستمی پیشرفته,تفکر سیستمی در مدیریت,تفکر مدیریتی,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,سیستم پیشرفته مدیریتی,مدیریت سیستمی,مقاله مدیریت دانلود فایل تفکر سیستمی پیشرفته از زاویه ای نو دانلود فایل چکیده:در این نوشتار ابتدا تعریف ساده ای از سیستم ارائه می شود و…

طراحی بخاري برقي

solidworks,پروژه SOLIDWORKS,پروژه سالیدورک بخاری,پروژه طراحی سالید ورک,پروژه طراحی سالیدورک بخاری,دانلود پروژه,دانلود پروژه مکانیک,طراحی سالیدورک بخاری برقی,طراحی سه بعدی بخاری سالیدورک دانلود فایل طراحی بخاري برقي دانلود فایل طراحی شده در سالیدورک قابل مشاهده در SOLIDWORKS 2014 همراه فایل تک تک…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *